Individuální konzultace Seznam všech nabídek.

Koučink v češtině, Coaching in English - Markéta Pivcová

Individuální koučing, rodinný koučink, profesionální koučink, konstelace, meditace, vnitřní rovnováha
Individual coaching, family coaching, executive coaching, constellation, meditation, inner balance

Kvalifikace a zkušenosti

Výcvik - koučing, vztahový koučink, týmový koučink, konstelace, transitions atd.
Training in coaching, family coaching, team coaching, constellation, transitions etc.


 
 Sebepoznání
 Meditace
 Konstelace
 Rozvoj talentů
 Praha
 ~Online
 koučink
 zvládání osobních transformací, krizí
 coaching
 vnitřní rovnováha

Poslední aktualizace: 10.4.2020