Koučink v češtině, Coaching in English - Markéta Pivcová

Individuální koučing, rodinný koučink, profesionální koučink, konstelace, meditace, vnitřní rovnováha
Individual coaching, family coaching, executive coaching, constellation, meditation, inner balance

Kvalifikace a zkušenosti

Výcvik - koučing, vztahový koučink, týmový koučink, konstelace, transitions atd.
Training in coaching, family coaching, team coaching, constellation, transitions etc.