Individuální práce Jana Pilařová

Jsem praktik Access Consciousness. Pociťujete úzkost, strach, obavy? Mohu vám poskytnout nástroje, jak se jich zbavit.

Kvalifikace a zkušenosti

Ráda naslouchám lidem a ukazují jim, že sami vědí, jen si to neuvědomují.