Individuální práce Eva Mašínová - ART Terapie

ART terapie a nalezení Mapy života

terapie nabízí prostor pro objevování, chápání, náhled z jiné perspektivy … uzdravování a léčení.
Komu je terapie prospěšná?
• všem, kteří se cítí pod tlakem, ve stresu a neodpočinuti
• těm, kteří o svých problémech neradi hovoří
• ženám vyčerpaným náročnou prací a péčí o rodinu
• „problémovým“ dětem (odložená školní docházka, neprůbojnost, hyperaktivita…)
• rodičům „problémových“ dětí
• pedagogům, pracovníkům ve zdravotnictví
• všem, kdo chtějí hlouběji nahlédnout do dějů svého nitra
• a všem, kdo chtějí rozvíjet tvořivý přístup k životu a zažívat radost z vlastní cesty životem

Kvalifikace a zkušenosti

Tvořivé a terapeutické dílny jsem vedla v rehabilitačním ústavu v Košumberku, vytvořila jsem arteterapeutický ateliér pro děti v dětském centru Lentilka v Pardubicích.
V současnosti se věnuji arteterapii ve školství – speciální škola Svítání Pardubice,
sociálních centrech a v individuálních setkáních.
Pro terapeutickou práci využívám různorodé výtvarné techniky – kreslení pastely, malbu barvami, koláže. Pracuji také s keramickou hlínou pro její jedinečné terapeutické vlastnosti a tvůrčí možnosti.
Studovala jsem tento obor na Masarykově univerzitě v Brně, doplnila jsem pedagogiku v Hradci Králové, prošla jsem akreditovaným sebezkušenostním výcvikem. Hloubku lidské mysli mi pomohla objevit moderní diagnosticko-terapeutická metoda - Životní mapy, kde jsem se stala certifikovaným lektorem.