Individuální práce Jiří Černák

Konzultace:
Typologie a profil osobnosti Feng Shui
- přirozebý talent
- silné stránky
- nastavení celkové životní rovnováhy
- určení povolání/podnikání
- vztahy - osobní i profesní
- prevence zdraví
Nastavení prostoru podle principů Feng Shui
- nastavení interiéru
- připrava projektu domu
- hledání nového domu/bytu/pozemku