Integrální terapie - nalezení smyslu a pochopení svého prožívání

Jmenuji se Viliam Kuruc. Pocházím z Košic na východním Slovensku. Přes 15 let žiju v Praze. Věnuji se integrální terapii a psychoterapii.

Pomůžu Vám najít smysl. Umožním Vám vyznat se v tom, co prožíváte. Integrální terapie zahrnuje všechny dimenze člověka - probuzení se do vyšších úrovní vědomí (duchovní růst), úklid sám v sobě (integrace stínů) a dosažení vyšší zralosti (růst v lidskosti).

Můj přístup je inspirován západními i východními přístupy k lidské duši. Strávil jsem půl roku v zenovém klášteře a půl roku studiem a praxí taoismu a energetického léčení v Čině, než jsem nastoupil do psychoterapeutického výcviku. Blízká mi je i křesťanská mystika.

Velkou část své dosavadní kariéry jsem působil v byznysu. Rozumím proto i věcné rovině pracovních problémů se kterými se klienti potýkají.

V práci kladu důraz na to, aby se na mně klient mohl spolehnout. Zachovávám důvernost. Vytvářím bezpečný prostor ve kterém klient může očekávat porozumění, bezpečí a jeho příjetí tak jaký je. Vše je dobrovolné. S klientem jednám jako rovný s rovným, může od mně očekávat, že jsem autentický a že projevím empatii.

Kontakt na mně najdete na stráce www.viliamkuruc.cz

Kvalifikace a zkušenosti

Výcvik v dynamické psychoterapii (5 let výcvik, 3 roky teorie, 1 rok supervize, ČR)
Lektorský výcvik v energetickém léčení podle čínské taoistické tradice (Zhineng Qi Gong, 1000 hodin, Čína)
6-mesiční zenový retreat v tradici Soto (klášter Daihizan Fumonji)
Embodiment podle Judith Blackstone