Individuální práce Martin Skala

Nejčastěji se věnuji konstelacím - stavím je v mnoha podobách, rodinné, niterné stavy, zdravotní stavy, pracovní potíže. V mých konstelacích promlouvá vše, co se dá pojmenovat i to, co raději zůstává beze jména. Věřím, že každý tvůrce konstelací je jedinečný a stejně tak je jedinečný jeho způsob vedení i vymezení toho, co může do děje vstoupit a co již je pro něj nepřijatelné.

Nabízím osobní konzultace, kde se můžeme setkat s prací v duši, s regresními příběhy, s nestavením našeho místa v různých systémech (rodinný, pracovní, náboženský, filosofický).

Se ženou vedeme výcviky, kde můžete pocítit svoji pravou podstatu a svoji jedinečnost. Můžete si osvojit základní způsoby, jak se vrátit zpět k sobě, ke své síle, pokud vás něco zasáhne a rozhodí.

Věnujeme se ošetřování prostoru, ve smyslu identifikace a následného řešení přítomných bytostí, zatěžujících vlivů, energií, nevhodných uspořádání, přítomných duší apod.

Cvičím transformační Čchi Kung, kdy kombinuji zdravotní energetická cvičení s transformací konkrétního, předem definovaného problému.

Můj cíl při práci, je vaše zdraví, mír, svoboda a prosperita.

Více na https://www.skalacenter.com/

Kvalifikace a zkušenosti

Bůh, Já, mé vlastní cítění.
Moje žena a dcera jsou mi nekonečnou inspirací.
Průvodci z jiných světů Archandělé a ostatní bytosti z kůrů, Božstva a Svatí.
Rodina a všichni lidé, se kterými jsem se setkal.
Všechny bývalé partnerky.
Vilém Palán – mistr Reiky a učitel božích principů o Já jsem.
Václav Polák – trenér schopnosti udržet nit příběhu i dlouhé hodiny.
Boris David – šaman tělem i duší.
Danuše Špelinová – mistr Reiky, léčitelka, spoluputovnice astrálními světy.
Vlasta Kolářová – lidská terapeutka a její skvělé rodinné konstelace.
Bhagat – komplexní výcvik konstelací.
Jiří Linhart – přítel, průvodce a věčný oponent, který prověří pravdivost každého pochopení.
Luděk Švojgr – člověk, astrolog, mudrc a učitel božích principů, druhý otec.