Krizová intervence - Koučink - Terapie - Individuální výuka meditace

V terapii nahlížím na každého klienta jako na výjimečného, neopakovatelného a moudrého člověka. Všichni máme schopnost uzdravit svou duši a tělo. Někdy jen potřebujeme podpořit, navést či potvrdit, že jsme na správné cestě. A to je podle mě úlohou terapeuta. Jako terapeut používám postupy Gestalt terapie, Voice Dialogue, Dramaterapie, práce s emocemi, ale převážně využívám zkušeností s metodou Transomatický Dialog. Po letech práce na sobě i s ostatními používám přístup k sebepoznání, odhalování nevědomých vzorců a sebeléčení, který se vychází ze základní premisy a tou je meditace. Bez meditace není možná žádná změna, která by měla být trvalá a které se dotýká příčin bolestí. Proto pracuji s lidmi, kteří buď mají zkušenost s meditacemi nebo jsou tomuto pojetí otevření a také vnímají, že bez odstupu, který nás meditace učí, není možná žádná transformace.
Nabízím individuální i párové konzultace, krizovou psychologickou intervenci, meditativní terapii, Transomatický Dialog a individuální lekce meditací.
V jazyce českém i anglickém. Osobně i online.