Individuální práce Ema Kuby

Objevováním vašich nejniternějších pochodů vám mohu pomoci s rodičovskými a partnerskými vztahy, se vztahem k sobě samému, s psychosomatickými potížemi, závislostmi, úzkostmi, překonáváním různých omezení.
Pomáhám lidem navázat kontakt se sebou samým, postupně dostat co života více v klidu a především být v souladu se svými skutečnými vnitřními potřebami.
Když neznáme svůj vnitřní svět, svým chováním něco kompenzujeme a nejsme svobodní. Naše nezpracované emoce nás pořád nějakým způsobem limitují, způsobují velký únik energie a v neposlední řadě se projevují také na zdraví.

Kvalifikace a zkušenosti

Absolvovala jsem výcvik pro vedení systemické terapie. Mám také zkušenosti s dalšími metodami a vím, jak různé metody propojit a posunout hranice terapie ještě dál. 
Využívám terapeutických cvičení, která jsou jednoduchá, ale mají svoji hloubku a proto jsou tak účinná. 
Ke každému klientovi přistupuji empaticky, vnímám jeho pocity, potřeby a výchozí stav. Citlivě otevírám různá témata a vedu ho, aby si sám nacházel svá vlastní vyústění a řešení.