Cesta lásky vede k probuzení a tím se probouzí celé vaše bytí -V napojení Krista

Inzerát z rubriky Různé. Pro návrat na výpis inzerce klikněte tady.
31.10.2012, Středa, 09:35ŽÁDÁŠ MĚ O VZKAZ LIDEM? ANO,.PŘEDÁM TI HO TEDY, DUŠE MÁ, NEBOŤ TVÉ SVĚTLO JISTO JISTĚ DOSAHUJE NEBES. TO CÍTÍŠ MOU LÁSKU V SRDCI, ABY POZNÁNÍ SLOV BYLO POZNANÉ, POVÍM VÁM CESTU DUŠE V LIDSKÉ PODOBĚ VTĚLENÉ, ZÁŘ NEBES VNÍMEJTE.

KAŽDÝ MÁTE VZKAZ VE SVÉM SRDCI, NEBOŤ JE TAM UKRYT OD POČÁTKU. JEN SPATŘIT JISTO JISTĚ MUSÍ BÝT, NEBOŤ MOUDROST JE UKRYTA VŽDY VE VAŠEM SRDCI. O DOBĚ, O KTERÉ VY STÁLE MLUVÍTE NA ZEMI, JE VŠAK SLOVEM HLUČNÝM A SLOVA KOLÍSAJÍ V ROVINÁCH POBLOUZNĚNÍ SMYSLŮ, DŮLEŽITÉ JE HOVOŘIT SRDCEM A SLOVA SE TAK STÁVAJÍ ŽIVOUCÍMI. A STAČÍ ŘÍCI ŽIVÝMI SLOVY MÁLO A PŘESTO BUDOU TOLIK PLNÁ A MNOHÉ PŘINESOU. CESTA JE V ÚSVITU NEBES, TO DOBŘE VNÍMÁTE, VŠAK V HLADINĚ SRDCE JE STÁLE MÁLO Z VÁS.KOUKÁTE JINAM, VŠAK DLOUZE PŘEHLÍŽÍTE TO, CO JE VE VÁS. UMLČTE SVÉ NEDUHY, UMLČTE SVÉ MYŠLENKY JAK TO VŠE BUDE A CO SI MYSLÍTE, ŽE SE STANE, NEBOŤ NEJSOU VEŠKERÉ SKUTKY A PRAVDY, KTERÉ JSOU ŘÍKÁNY SKUTKEM ANI PRAVDOU. PRAVDA JE VE VÁS OSVĚCOVÁNA VAŠÍM SRDCEM. RADIT MŮŽE JEN TEN, CO SVÉ SRDCE ZNÁ, RADIT MŮŽE JEN TEN, CO V SRDCI POŽEHNÁNÍ MÁ, NEBOŤ RADA BEZ SRDCE BÝVÁ TOLIK BEZCENNÁ A TÁHNE HLASEM SVÝM DUŠE TAM, KDE ŽÁDNÉHO SVITU NENÍ, ALE CHAOSU SE VÍCE RODÍ. SLYŠTE, KDO MLUVÍ SVÝM SRDCEM, NEBOŤ TO JE VŽDY POZNÁNO. ŘEČ SRDCE JE VEDENA LÁSKOU NEBES A NEBESA JSOU DOBRO A LÁSKA. OSVĚCUJI VAŠE SRDCE TOLIKO, ŽE MŮJ SVIT VSTUPUJE DO VAŠICH ŽIVOTŮ, ALE NIC NENÍ BEZ NIČEHO. TO, CO JE VIDĚNO, MUSÍ TAK BÝT JASNĚ SPATŘENO, NEBOŤ JASU VAŠE MYSL A OČI POSTRÁDAJÍ. DVEŘE NEBES JSOU OTEVŘENÉ A TY JSOU PRO KAŽDÉHO Z VÁS, ALE SPATŘÍ JE JEN TEN, KDO JE SKUTEČNÝ A PRAVÝ. TO JE CESTA, DĚTI MILÉ. OTEC JE VE VAŠI CESTĚ CESTOU. BĚŽTE, NEBOŤ CESTA TATO JE PLNÁ SVĚTELNÝCH KVĚTŮ, VŽDYŤ MNOHO JSEM VÁM O OTCI JIŽ ŘEKL. POJĎTE, LÁSKU VKLÁDÁM, CIŤTE JI. TOLIKO ŘEČENO, VŠAK PRO NĚKOHO MNOHO SLOV, NEBOŤ SRDCE JE ZDE JASNÉ, PRO NĚKOHO VŠAK MÁLO SLOV. KAŽDÝ JE TAM, KDE JE A TAM KDE NENÍ, NEMŮŽE BÝT POCHOPENO. TOTO JE VZKAZ OD JEŽÍŠE KRISTA, VNÍMEJTE HLOUBKU VZKAZU, JE PRO VŠECHNY A JE TŘEBA BÝT V TÉTO DOBĚ BDĚLÍ A ZŮSTÁVAT V SRDCI, PROTOŽE JAK JE ZDE PSÁNO, PRAVDA A HLUČNOST SLOV NENÍ VŽDY PRAVDOU. DĚKUJI TI JEŽÍŠI KRISTE ZA VŠE, CO JSI A KDO JSI, JSI NAŠÍM POMOCNÍKEM A SVĚTLEM, KDYŽ MLHA SE ZVEDÁ A CHCE ZATEMNIT NAŠE SRDCE. DĚKUJI TI POKORNĚ A VROUCNĚ, TVŮJ DOTYK MÉHO SRDCE JE PŘENÁDHERNÝ, UCHOVÁM HO V SOBĚ NAVŽDY, DĚKUJI TI.

S věčnou láskou k vám Tom.
Tom Borl

Odpověď na inzerát