ŽIVOT JE DAREM A VĚČNÝ STVOŘITEL JE DECHEM ŽIVOTA

Inzerát z rubriky Různé. Pro návrat na výpis inzerce klikněte tady.
27.1.2013, Neděle, 18:29


ŽIVOT JE DAREM A VĚČNÝ STVOŘITEL JE DECHEM ŽIVOTA
S Láskou Vás zdravím. Vše má smysl a tak je to i s námi. Každý z nás má svou cestu a také konec, ale tento konec je vlastně začátkem, neboť dveře života pozemského se uzavírají a tím se otevírají dveře do života posmrtného. Vše je cesta a tak je moc důležité svou cestu poznat a naplnit.

A já si myslím a tak to cítím, že je velice důležité svou cestu naplnit až po okraj, aby se mohla vylévat a zalévat další. Víte, je moc důležité uvažovat věčně, neboť to nás vede k dobrým činům a umyslům. Je to důležité proto, že jen věčnost a duchovnost je naplňujcí a plně chápající a to vede k dobrým a láskyplným změnám v tomto světě. Je dobré žít věčností již na Zemi a uvědomit si svou velkou úlohu každého z nás na vývoj celé naší Země a tím každého z nás. Na své cestě životem si velice a plně uvědomuji sílu duchovního poznání a jeho velký přínos pro nás všechny.

Děkuji hluboce věčnému nebeskému Stvořiteli za jeho neskonalou krásu a poznání, kterým mě obdařil. Je to síla lásky, která mě vede životem, je to ta tajemná síla, která nemá začátek ani konec, je to tajemná síla života duchovního. Je to tajemná láska, která je živá a pravdivá. Víte, život je sám osobě záhadný a má v sobě velikost poznání a toto poznání musí být naplněno nehynoucí láskou, protože láska musí být živá a vaše poznání života musí být také plně živé. Přatelé, píši Vám to proto, aby jste se mnou pocítili ten velký dotek něčeho velice vznešeného a krásného. Píšu Vám to také proto, aby jste usilovali o svůj pravý život, aby jste usilovali o mír ve svých životech, neboť jsme všichni důležití. Mám radost z každého nového rána, neboť mé srdce věří v nás všechny. Mé srdce věří každému z Vás. Mé srdce je tady s Vámi, mé srdce je naplněno tajemným životem, mé srdce děkuje za toto poznání.

Mé přání je, aby tento věk se stal plnohodnotným úsvitem nového věku a to věku v naplnění duchovního poznání každého z nás. Neboť to je zcela jedinou nadějí nás všech. Tento čas je připraven a vyzývá naše bytí k velkému rozhodnutí, kam se náš svět bude vyvíjet. A nejen náš současný svět, ale i ten příští svět, ať je připraven pro další přicházející, ale také i pro některé znás, kteří se budou ještě inkarnovat. Někdo ano, někdo ne, někdo více, někdo méně - vše je vůle a cesta.

Vše se ukáže dále v čase, však jak jsem již psal, čas vyměřený z Boží vůle prastarými dechy (viz. článek „Vše je mnohem větší než si myslíme“) je dlouhý a těžko se vše odehraje v jednom našem krátkém fyzickém životě. Je třeba již v tento čas začít naši cestu naplňovat duchovností skutečnou a láskou živou. Tento čas a čas příští je časem prověřujícím a ukazujícím. Čas Boží je zcela jiný než pozemský. Jeho čas vlastně není, je nekonečný.

Tyto řádky jsem napsal pro vás moji přátelé 6.1 2013 ve 23.35 hod po meditaci a modlitbách.

Já věřím a jsem hluboko uvnitř své duše naplněn pocity, slovy, že budeme ze svých sil hluboce toužit poznat svůj nebeský původ, že budeme hluboce a ještě hlouběji chtít poznat našeho věčného Stvořitele – Boha. Že toto bude silnější než jakákoliv věc na této Zemi, ať již nemusíme bloudit tmou a bolestí. Musíme se dostat za všechny slova, musíme se dostat za všechny myšlenky, musíme se dostat za všechny učené cesty, musíme se dostat za náboženské dogmata, astrální úlety, pošetilost vládnutí, pyšnost, herecké esoterické vystupování. Stačí chtít být duchovní. To je celé, protože za tímto vším je čistá neskonalá láska, která dýchá věčným životem.

Přátelé, má cesta života je cestou Vaší a Vaše cesty života jsou cestou mou.

Vše je propojené. Mám vás hluboce rád. Tak milujme naše cesty, neboť tím milujeme všechny.

S živou láskou k Vám Tom

Odpověď na inzerát