Elixír nekonečnosti Světla

Inzerát z rubriky Různé. Pro návrat na výpis inzerce klikněte tady.
27.10.2013, Neděle, 09:00

Opravdu takto mohu pojmenovat tato silná léčivá sezení. Tato metoda léčení vede k silným prožitkovým stavům, toto léčení vede k silnému ozdravnému procesu, kdy jsou spuštěny silné energie nebes, které rozpouštějí hmotu absolutně do jemnosti a okamžitě se spouští tento proces uzdravování. Je navázán celistvý vztah s každou buňkou v těle. Tyto buňky se dostávají pod silný proud nebeského vyzařování a spouštějí tyto procesy. Dochází k jakémusi omlazování a tyto procesy jsou okamžitě spouštěny do celého těla. Tato hluboká sezení se dějí v plné přítomnosti, kdy mně je dovoleno čerpat z věčného stavu. Nedochází zde jen k ozdravným procesům na těle, ale dochází také k silným léčivým účinkům v astrální rovině tak i na duši – dochází zde k odstranění různých astrálních či duševních zánětů a trhlin. Navrácení do vašeho stavu jedinečnosti.

V těchto léčivých sezeních dochází k rozpouštění hmoty a u většiny klientů dochází k silným spojením, jak se sebou samým, tak s vyšším stavem bytí. V těchto sezeních se stává to, že rozpouštíme hmotu a to díky silným tekoucím proudům světla, že se vám stane to, že si tak silně odpočinete, že zapomenete na to, že vůbec jste. Stanete se vším a v tomto stavu pak pracují tyto vysoké energie světla. Tato sezení mně byly předány z nebeského stavu a děkuji velice, že s tímto Elixírem Světla mohu pracovat, protože má silné uzdravující účinky. Jak na buněčné úrovni, kde se rozsvěcuje z tohoto stavu celé bytí, tak také dochází k silným relaxacím a práci na úrovni astrální, tak na duši i na duchu. Každá buňka má svou auru a celek tvoří jednotnou auru. Vše se propojuje na jemnohmotných úrovních v jedinečnost.

Mnoho z vás si tato sezení oblíbila a rádi na ně jednou za čas docházíte, neboť to proměňuje váš stav a dochází k silným spojením se sebou. Pozvedává vás to na cestě dále, je zde uvolňována hmota silnými proudy světla tak, že dochází k rozpouštěním a uvolňováním v plné míře.

Tato léčivá sezení jsem nazval Elixírem Světla, protože tomu tak skutečně je. V těchto léčeních se mi mnoho otevřelo pro vaše cesty. Nedá se zde něco popisovat slovy, ty to vystihnout nejsou schopny. V těchto sezeních dochází, jak jsem již psal, k rozpouštění hmoty, proto může člověk zažívat tato výjimečně léčivá sezení.

U těch z vás, kteří přicházíte, budeme přenastavovat kmitočty na vyšší vibrace, aby se vše zarovnalo a byla pro vás tato léčení přínosná stále více. Tato léčení Elixírem Světla jsou otevřena každému, ať je, kde je.

Píšu o těchto Elixírových sezeních proto, že mnoho z vás stále o nich neví, ale také proto, že mají velice pozitivní vliv na váš vývoj a stav, jak jsem již psal v předchozích větách.

Je mně dovoleno v těchto sezeních pracovat s tajnými nebeskými esencemi, které dokážou toto vše spustit a uskutečnit. Každá buňka se ve vás rozzáří, každá část vašeho bytí se rozzáří, že budete odcházet neskutečně uvolnění.

V Elixíru Světla k vám Tom

Kontaktní email k objednání je ve spodní části stránek.

Odpověď na inzerát