Čtvrtek
30
března

OTEVŘI SVÉ SRDCE - odp. konstelace pro ženy

Marcela Pešková
Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví a smířením se s událostmi historie předků i svojí vlastní. Tím získáme svobodu vystoupit z role oběti a začít okolnosti svého života tvořit aktivně a s vědomím úcty k duchovním principům, jež nás přesahují. Pracujeme s tématy, která přinesete.

PRO KOHO
Pro vás, které chcete lépe porozumět zákonitostem, kterými tvoříte nejen své vztahy, ale i ostatní oblasti svého života.

CO SEMINÁŘ NABÍZÍ
Skrze rodinné konstelace se podíváte na svůj život z hlubšího úhlu pohledu a porozumíte skrytým vlivům, které řídí vaše myšlení a chování. Najdete cestu, jak pracovat se strachem, zlostí i bezmocí.

CO SI ODNESETE
Intenzivní prožitkové setkání vám pomůže prohloubit porozumění, s jakým se díváte na sebe i svět kolem, a vnést víc radosti do každodenního žití. Posílíte spojení se zdrojem lásky i síly, které nosíte uvnitř sebe samých. "Podstatné není to, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme."

Cena: 1200 Kč.
Postavení svojí vlastní konstelace si můžete zarezervovat předem za příplatek 500 Kč. Takto rezervuji 2 konstelace. Výběr dalších konstelací dělám losem. 

S sebou přezůvky a pití v uzavíratelné láhvi.


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu:
email: peskovamar@gmail.com
el.: 728 824 289

Těším se na setkání s vámi!
Marcela Pešková

O rodinných konstelacích si můžete přečíst ode mě článek zde: https://www.letacek.cz/blog/rodinne-konstelace-106

Vybrané akce:

4.4.2023, 9 hodin, 10:00 – 19:00
Individuální konstelace
Praha 5 - Anděl, Ženské domovy, Ostrovského 3
6.4.2023, 3 hodiny, 16:00 – 19:00
Setkání s konstelacemi
Blanická 25, Vinohrady
6.4.2023, 4 hodiny, 18:00 – 22:00
Večerní konstelace - období transformace
Rybalka
14.4.2023, 4 hodiny, 17:00 – 21:00
RODINNÉ KONSTELACE ♥ 14. dubna Daniela Anna Andělová
Angel's Studio
20.4.2023, 5 hodin, 14:00 – 19:00
OTEVŘI SVÉ SRDCE - odp. konstelace pro ženy
Praha 2
22.4.2023, 7 hodin, 10:00 – 17:00
KONSTELACE s Emou Kuby - PRAHA - Staré Město
Železná 18, Praha 1
22.4.2023, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Konstelace s Katkou Zachovou v Praze
Duševna, Mánesova 811/8, Praha 2 - Vinohrady
6.4.2023, 4 hodiny, 18:00 – 22:00
Večerní konstelace - období transformace
Rybalka
8.4.2023, 5 hodin, 9:00 – 14:00
Andělské rodinné konstelace ve Znojmě
ul. Holandská 2732/8,Znojmo
16.4.2023, 3 hodiny, 18:30 – 21:30
AUTOGENNÍ TRÉNINK – ÚČINNÁ MEDITACE, RELAXACE A AUTOSUGESCE (2 VEČERY-AT)
Maitrea, Týnská ulička 6/1064, Praha
21. – 23.4.2023, 3 dny
Základní kurz focusing
Pertoltice u Frýdlantu v Č. příp. Roškopov u Staré Paky
22.4.2023, 7 hodin, 10:00 – 17:00
KONSTELACE s Emou Kuby - PRAHA - Staré Město
Železná 18, Praha 1
Cena: 1200 Kč
Lektor: Marcela Pešková
Místo konání:
Praha 2
Pořadatel:
Jsem průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti. Cítím vděčnost za hloubku poznání, kterého se mi v tomto životě dostává a bude mi ctí ji sdílet s vámi jak při skupinové práci tak i individuálně. Rodinné konstelace vedu od roku 2006 a na víkendových setkáních spolupracuji se svým partn…

Kontakt: Marcela Pešková
Tel.: 728824289
Další způsob kontaktu: caspromen.info@gmail.com