Sobota
15
dubna

RODINNÉ KONSTELACE - INTENZIVNÍ

Marcela Pešková
"Vděčnost je projevem moudrosti."

Setkání je určené vám, kteří cítíte naléhavou potřebu se ve svém životě posunout a jste rozhodnuti na své vnitřní proměně systematicky a dlouhodobě pracovat. Můžete mít za sebou řadu konstelačních seminářů nebo výcvik nebo jste prošli i jinými metodami osobního rozvoje. Mohli jste se také ale zúčastnit jen jednoho mého semináře a uvědomujete si, že je to přesně to, co právě teď potřebujete na své cestě. Protože podstatné není, kolika různými semináři či formami terapie jste prošli, ale kolik poznání si v sobě nese vaše duše. Díky tomu se můžete pustit hlouběji a rozpustit další úrovně překážek, které vám stojí v cestě žít autenticky a vnímat plnost života.

 Max. počet účastníků 10.

Jako průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti vás budu skrze metodu konstelací provázet do míst ve vaší duši, která vás žádají o pozornost, abyste je mohli vzít na vědomí a proměnit úhel pohledu spolu s uvězněnými emocemi tam, kde je potřeba. Hluboké pocity odcizení sobě samým a z toho plynoucí frustrace z vnitřní prázdnoty a neschopnosti zahlédnout smysl lidské existence (projevující se např. nevědomým vytvářením konfliktů s ostatními lidmi a  neschopností  ctít a "žít naplno" svůj vlastní život), nás stále a neodbytně vyzývají ke znovunalezení své podstaty. Odhalíme-li další vrstvy obranných mechanismů, za které se schovává naše ego a propustíme uvězněné emoce, rozšíříme své vědomí a  najdeme zpátky ztracený domov. Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku. 

Cena 2500 Kč

Kontakt pro přihlášení:
Marcela Pešková
peskovamar@gmail.com
728824289
www.caspromen.cz
Do akce ještě 14 dnů
Cena: 2500
Lektor: Marcela Pešková
Místo konání:
Kavárna Kaffka, Palackého 43, Nové Strašecí
Pořadatel:
Jsem průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti. Cítím vděčnost za hloubku poznání, kterého se mi v tomto životě dostává a bude mi ctí ji sdílet s vámi jak při skupinové práci tak i individuálně. Rodinné konstelace vedu od roku 2006 a na víkendových setkáních spolupracuji se svým partn…

Kontakt: Marcela Pešková
Tel.: 728824289
Další způsob kontaktu: caspromen.info@gmail.com