Elio z.s.

Jsme sdružení poskytující psychologické služby jednotlivcům, široké veřejnosti i institucím v oblastech poradenství, terapie a diagnostiky, vzdělávání, rozvojových kurzů a v oblastech preventivního působení na základních a středních školách.
Tel.: 773125255

Akce Elio z.s.

Máte dobré zkušenosti s akcemi Elio z.s.? Podělte se!