Jak žít spolu?

Jak žít spolu? jsou zážitkové transformační semináře o mezilidských vztazích. Je to bezpečný a hravý prostor, kde získáte všechny potřebné dovednosti, abyste mohli žít takový život, jaký si ze srdce přejete. Semináře jsou určené pro páry a probíhají v Praze.

Akce Jak žít spolu?

Níže uvedené akce proběhly v minulosti:

Yakeen J. Helus, Filip Karda Praha
Yakeen J. Helus, Filip Karda Praha
Yakeen J. Helus, Filip Karda Praha
Znáte Jak žít spolu?? Přihlaste se a přidejte své doporučení.