Satsang so Samarpanom

Samarpan Golden sa narodil v roku 1941 v San Fancisku ako šiesty z ôsmych detí a strávil detstvo v normálnej katolíckej rodine.
Po maturite navštevoval tri roky katolícky seminár a študoval náväzne psychológiu.
Následne krátko pôsobil ako psychológ a potom pracoval v jednej plynárenskej firme, 
neskôr pracoval ako klampiar, taxikár a umývač okien. 
V prvom manželstve sa stal štvornásobným otcom, pred tým ako v roku 1981 našiel cestu
k indickému mystikovi Oshovi, s ktorým žil v Oregone v USA. Meno Samarpan pochádza od
Osha a znamená- obetavosť.

Počas jedného Retreatu s Gangaji zrealizoval Samarpan s absolútnou jasnosťou,
že tu nikto nie je, žiadna osoba, žiadne ja, nikto, čo by mohol, ci nemohol byť osvietený. 
Spoznal, že táto neprítomnosť jednej osoby je tým mierom, ktorý tak dlho hľadal.

Dnes žije Samarpan so svojou ženou Margou v blízkosti Frankfurtu.
Od roku 1988 dáva Satsang v Nemecku a niekoľkých ďalších európskych krajinách.
S citlivosťou a humorom sprevádza ľudí cez ich osobné procesy.
Pripomína každému jednému že ide len o to, zobrať mysli pozornosť,
aby sa odhalila pravda a mohol vstúpiť mier. Ten mier, ktorý tu už vždy bol a vždy bude, nezávislý od terajšej životnej situácie. Ako je to bez námahy možne, ukazuje Samarpan ľudom nekomplikovaným spôsobom v Satsangu.

Satsang je zatiaľ v nemeckom a anglickom jazyku, pri väčšom záujme o slovenský či český jazyk je možné zorganizovať online preklad.

Satsangy či retreaty sú pravidelne online, ďalšie aktuálne informácie nájdete na web stránke:

www.samarpan.de

Facebook: Stránka Samarpan Aktuell - aj v slovenskom jazyku je tu:

https://www.facebook.com/SATSANGmitSAMARPAN/

Videá na youtube s slovenskými titulkami, ktoré budú postupne pribúdať nájdete tu:

https://www.youtube.com/channel/UCGUBkCX0bsZVq8W-7hb237g
Tel.: +49 700 728 726 47

Akce Satsang so Samarpanom

Níže uvedené akce proběhly v minulosti:

Samarpan ~Zahraničí
Samarpan ~Zahraničí

Máte dobré zkušenosti s akcemi Satsang so Samarpanom? Podělte se!