Neděle
20
června

Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti - online

MUDr. Tomáš Morcinek
Přepis limbického otisku je dlouhá imaginace podle Eleny Tonetti, při které se znovu narodíte. Ale nejen, že se znovu narodíte, také zažijete svůj příchod na svět a následné poznávání planety Země a života na ní až do 18 let - a to přesně tak, jak jste po tom vždycky toužili. Tedy v živé představě doslova "zhmotníte" své touhy po lásce, přijetí, respektu a Vaše tělo a Váš systém na to budou reagovat, jako by to byla fyzická realita. Tím "přepíšete" emoční stopu, kterou ve Vás zanechalo to negativní nebo nedokonalé, s čímž jste se ve svém dětství setkali.

Nepopíráme tedy minulost, ale měníme náš současný otisk, který v nás ta minulost zanechala.

Limbický otisk je jiné vyjádření toho, že jsme zásadně ovlivněni našimi zkušenostmi z dětství. Především pak tím, co se děje od početí do zhruba 6 let věku, kdy jsme nejvnímavější. Protože tento svět je nedokonalý, mnoho našich tehdejších nejhlubších tužeb po lásce, bezpečí, přijetí a dalších zůstane nenaplněno. To nás pak ovlivňuje celý život v tom, jak prožíváme různé situace a jak na ně reagujeme. Náš nervový systém se jednoduše naučí určitému způsobu reagování.

Podrobněji o limbickém otisku na webu: https://www.vycviky.cz/informace/limbicky-otisk

Pokud chceme tyto vzorce změnit, jedna možnost je v rámci terapie bádat v našem dětství a vracet se k často nepříjemným situacím. Druhá možnost je "naučit" náš nervový systém a naše tělo jinému způsobu prožívání a využít k tomu skutečnost, že naše tělo i naše emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla realita. A ta představivost, kterou k tomu použijeme, nemusí být nutně vizuální.

Na kurzu se během řízené imaginace spojíte se svými nejhlubšími touhami a přáními z dětství a dovolíte, aby se jejich naplnění ve Vaší představivosti zhmotnilo. Vaše tělo a Váš nervový systém tak získá zcela novou zkušenost, ke které se může vracet. Více na webu.

Kurz povedu osobně (Tomáš Morcinek) a této technice jsem se učil ve výcviku pro facilitátory u Eleny Tonetti.

Lektor kurzu
MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a výcvik pro facilitátory Birth into Being (Elena Tonetti - Vladimirova, 2013). Kromě toho také různé další psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie.

Časový rozsah a cena kurzu
Kurz začíná v neděli v 15:00 h a končí tentýž den kolem 18:15 h. Je ale potřeba, abyste si vyhradili čas až do cca 19 h, abyste po skončení samotné vedené imaginace měli čas integrovat a zažívat. Je to opravdu důležité.

Cena je 580 Kč.

Podrobnější informace o kurzu a co k online verzi potřebujete naleznete na webu:
https://www.vycviky.cz/kurz-body-psychoterapie-telo/elena-tonetti/prepis-limbickeho-otisku

Kontakty a informace
Organizační asistentka kurzu:
Michaela Kozáková, tel.: 737 266 039, vycviky@vycviky.cz

Vybrané akce:

Datum není stanovené
Sezení Access Bars®
Výstavní 169/20, Praha 11
4. – 8.8.2021, 5 dnů
Kurz: Jak porozumět svým emocím
Statek Anglická sezóna, Hobšovice 11
7.8.2021, 8 hodin, 10:00 – 18:00
Biodanza - Tanec života, Jednodenní seminář: SEXUALITA - VÁŠEŇ & SMYSLNOST
Studio ITAKA, Korunní 35, Praha 2
18. – 22.8.2021, 5 dnů
Festival Radosti ze života 2021
Ekocentrum Loutí, Rabyně
Cena: 580
Lektor: MUDr. Tomáš Morcinek
Místo konání:
online
s využitím aplikace Zoom, která je zdarma, návod na jednoduchou instalaci obdržíte
Pořadatel:
Kurzy z oblasti psychoterapie, především body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), včetně psychoterapeutického výcviku, určené nejen pomáhajícím profesím, ale všem zájemcům o osobní seberozvoj.

Dále podporujeme inovativní přístup Mony Lisy Boyesen ohledně péče o dítě a miminko s názve…

Kontakt: Míša Kozáková
Tel.: 737 266 039
Další způsob kontaktu: https://www.vycviky.cz/