Pátek
20
listopadu
Neděle
22
listopadu

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

RNDr. Květa Palusková
V situaci terapeutického sezení na terapeuta nepůsobí pouze to, co klient říká, ale neméně významně i neverbální složka, která přirozeně zahrnuje i vše, co souvisí s tělem klienta – držení těla, způsob dýchání a další. Velká část těchto informací je na straně terapeuta vnímána podvědomě. Cílem nabízeného kurzu je tento proces na straně terapeuta více zvědomit a přinést i základní teoretický koncept, jak toto pozorování kognitivně uchopit.

Kurz nabídne nejen teorii, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence.

Součástí teorie bude i tělesná typologie podle Gerdy Boyesen (zakladatelky biodynamické body-psychoterapie). Tato typologie je jednodušší než známější a v body-psychoterapii častěji používaná typologie Wilhelm Reicha, ale při zvažování intervencí u klienta může být někdy i více nápomocná než zmíněná typologie Reichova. A kdo bude mít zájem, bude mít i možnost (ale ne povinnost) získat zpětnou vazbu od skupiny a lektorky ohledně toho, který typ převažuje právě u něj.

Tento kurz se ale nebude zabývat populárním odečítáním gest, např. co znamenají překřížené nohy, kam směřují, co znamenají ruce v bok apod. Jedná se o odečítání trvalejších znaků a projevů klientova těla, jeho stavby, způsobu držení těla nebo způsobu dýchání a jaké informace z toho jako terapeuti můžeme získat.

Kurz je tedy vhodný a je určený především:

pro verbální terapeuty všech směrů, kteří se chtějí naučit být si více vědomi klientova těla,
pro ty, kdo pracují nějakým způsobem přes tělo klienta a chtějí se naučit lépe rozhodovat, které tělesné intervence u klientů použít,
jako doplňující kurz pro účastníky a absolventy kurzu Terapeutická práce s dotekem nebo psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii
Zájemci z uvedených skupin mají při přihlašování přednost, pokud přihlášku a zálohu zašlou do 31.8.2019.

Do kurzu se můžete přihlásit i v případě, že nepatříte do žádné z uvedených skupin s tím, že jste si vědomi toho, že se jedná o kurz odborný. O vašem přijetí/nepřijetí Vás v takovém případě budeme informovat až později, podle počtu zbývajících volných míst.

Lektorka kurzu

RNDr. Květa Palusková - nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na univerzitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Žila mnoho let jako emigrantka v Německu, kde také absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a body-psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako "heilpraktiker". V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí také jako výcviková lektorka ve výcviku biodynamické body-psychoterapie v České republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Rozsah a cena kurzu

Kurz začíná v pátek v 17:30 h a končí v neděli ve 14 h, celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena je 2.650 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 800 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 1.850 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 2.650 Kč.

Podrobnější informace o kurzu naleznete zde:
https://www.vycviky.cz/kurz-body-psychoterapie-telo/uvod/diagnostika-cteni-tela

Kontakty a informace

Organizační asistentka kurzu:

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, vycviky@vycviky.cz

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 1 měsíc 27 dnů
Cena: 2 650 Kč
Lektor: RNDr. Květa Palusková
Místo konání:
Praha - DIC Hurbanova
Pořadatel:
Kurzy z oblasti psychoterapie, především body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), včetně psychoterapeutického výcviku, určené nejen pomáhajícím profesím, ale všem zájemcům o osobní seberozvoj.

Dále podporujeme inovativní přístup Mony Lisy Boyesen ohledně péče o dítě a miminko s názve…

Kontakt: Kateřina Skálová
Tel.: 732133778
Další způsob kontaktu: https://www.vycviky.cz/