Neděle
16
dubna

AUTOGENNÍ TRÉNINK – ÚČINNÁ MEDITACE, RELAXACE A AUTOSUGESCE (2 VEČERY-AT)

Jan Komeda
CHCETE SE NAUČIT RELAXOVAT, HLUBOCE REGENEROVAT V KRÁTKÉM ČASE A MEDITOVAT? (STAČÍ 3-5 MIN.)
PŘEJETE SI ZVLÁDAT LÉPE SVŮJ STRES A EMOCE?

AUTOSUGESCE - METODA NA ZMĚNU OSOBNÍCH A RODINNÝCH VZORCŮ A ÚČINNÁ PODPORA PŘI POUŠTĚNÍ ZÁVISLOSTÍ VČETNĚ KOUŘENÍ!

Přes 30 let pracuji s velmi efektivní metodou Autogenní trénink podle J.H. Schultze. Během dvou večerů a několika vlastních tréninků je možné se jí naučit. Jde o evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Autogenní trénink má za cíl navodit svalové (fyzické) a duševní (psychické) uvolnění a vyrovnanost v prvním stupni. Na vyšším stupni, v hluboce relaxovaném a meditativním stavu, umožňuje pomocí autosugesce osobní seberozvoj. Je to jedna z metod, která pomáhá měnit vzorce uložené v podvědomí.

Po jejím zvládnutí dokážeme mnohem častěji setrvávat ve vyrovnaném stavu s pocitem příjemného uvolnění. V mnohem větším počtu situací dokážeme rychle nalézt svůj střed a zvládnout tak situaci bez nekontrolovaného propadnutí se nevědomým emocím. Pomáhá při odnaučení se kouření, změně negativního životního postoje na pozitivní atd. Nejen v současné náročné době se tato dovednost hodí skoro každému, kdo si přeje více vyrovnanosti a porozumění sám sobě.

Jde o účinnou metodu autosugesce, která se dá bezpečně využívat na změnu podvědomých vzorců jednání, které jsme na sobě objevili, již nám neslouží a rozhodneme se je pustit nebo přepsat vzorcem, který vnímáme v naší aktuální situaci jako mnohem prospěšnější pro nás.

Autogenní trénink staví na dvou základních principech: relaxace a koncentrace. Relaxací se rozumí uvolnění svalstva, ale v rozšířeném významu i duševní uvolnění. Svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění se na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek.

PROČ AUTOGENNÍ TRÉNINK?
S touto metodou pracuji ve svém osobním životě a praxi již přes 30 let. Na sobě i na stovkách účastníků kurzů jsem pozoroval, jak je to přístupný a velmi účinný prostředek i pro lidi, pro které jsou jiné typy meditací a relaxací na začátku náročné.

Proč se věnovat autogennímu tréninku:

jedna z nejlépe zvládnutelných relaxačních a meditačních technik (výzkumně ověřena její účinnost)
vstupní trénink pod vedením zkušeného lektora a následná pravidelná cvičení bez závislosti na další osobě, místě, čase, pomůckách a zcela zdarma
při dlouhodobém využívání pomáhá snižovat a lépe zvládat stres a úzkostné stavy
seberozvoj a sebepoznání (včetně účinné podpory při odnaučení se kouření, dalších negativních návyků či závislostí, problémech v jednání s lidmi nebo v psychicky podmíněných nedostatcích v oblasti sexuality …)
harmonizace a zvýšení vnitřního klidu
podpora zdravějšího spánku
zmírnění až vymizení některých bolestí
větší soustředěnost a výkonnost (studium, práce, sport)
podpora zlepšení vztahů (snížení konfliktů a podráždění)

AUTOGENNÍ TRÉNINK – STRUKTURA CVIČENÍ A WORKSHOPU
Cvičení, která se provádějí třikrát denně (stačí 3-5 minut) a jsou strukturována do systému s dvěma úrovněmi.

V rámci relaxace se vztahujeme k pocitům, které jsou našemu tělu vesměs známé, jen nejsme zvyklí s nimi pracovat vědomě. V rámci dvou večerů se naučíme, strukturu a průběh základní úrovně relaxace, včetně praktického zažití a i druhou úroveň určenou pro vědomou práci s vlastními vzorci formou autosugesce. Délka obou večerů se předpokládá zhruba 2,5-3 hodiny dle počtu účastníků a množství dotazů. Vyhraďte si proto o něco delší čas jako rezervu.

A) Základní úroveň (první večer 16. 4. 2023 18:30-21:30) se skládá ze šesti kroků. Zvědomujeme si a nacvičujeme tyto pocity:

příjemná tíže
povrchové teplo
klidný a vyrovnaný dech
pravidelný tep srdce
vnitřní teplo
chlad na čele
Po prvním večeru je několik týdnů na nácvik ve svém vlastním prostředí (doma, v práci, veřejném prostoru …)

B) Vyšší stupeň – druhý večer proběhne 14.05. 2023 18:30-21:30. Tento večer se soustředíme na individuální témata, která si přeje každý sám za sebe zpracovat. Pozitivními formulacemi si sami za sebe autosugescí vkládáme nové vzorce jednání, které si přejeme ve svém životě dále uplatnit. Toto bude hlavním tématem druhého večera, kdy využijeme schopností získaných v rámci prvního večera.

Výhodou této metody je, že jsme v průběhu tréninku v hluboké relaxaci a meditaci. Tím se zesiluje její účinnost, ale současně jsme schopni celý proces svým vědomím vést a sledovat. Po kratším tréninku uplatňujeme metodu sami na sebe.

Podstatné principy metody je možné zvládnout během dvou večerů a pak je možné trénovat a využívat metodu zcela samostatně ve svém soukromí.

https://www.umenimilovani.cz/autogenni-t…
Do akce ještě 15 dnů
Cena: 1169
Lektor: Jan Komeda
Pořadatel:
ŠKOLA UM
UMĚNÍ, KTERÉ ROZZÁŘÍ NAŠE ŽIVOTY

Naší vizí je zprostředkovat kouzlo UM co nejširšímu počtu žen, mužů a párů, aby se stalo součástí našeho každodenního života a naplnilo jej radostí, vášní, potěšením, štěstím, sebepřijetím a láskou. Jen pokud si opravdu porozumíme v intimní rovině, můžem…

Kontakt: Jan Komeda
Tel.: 731006522
Další způsob kontaktu: www.umenimilovani.cz