Čtvrtek
8
října

Odložit vinu a strach, rozvinout lásku a odvahu

Břetislav Bátěk
Známým rysem fyzického světa je dualita se dvěma protikladnými kvalitami. Láska a nenávist, světlo a tma… Velmi mocným vývojovým rysem člověka je mysl, která tvoří naši prožívanou realitu. Ona je také duální a i tady najdeme dvě stránky. Tu původní Božskou, představující lásku a světlo a tu naši lidskou, temnější stránku vytvořenou z našich představ, iluzí, zaslepení a strachů. Člověk utváří svoji mysl a ona následně utváří jeho život. Svůj život tedy pozvedáme do světla, či topíme v temnotě tím, čemu dáváme pozornost. Seminář o dosud málo využívaných možnostech, z kterých rosteme do síly ducha a opravdovosti života. Více na www.sebeleceni.cz

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 1 měsíc 23 dnů
Cena: 400 Kč
Lektor: Břetislav Bátěk
Místo konání:
Centrum zdraví Natura
Centrum Natura, Italská 2, 120 00 Praha 2
Pořadatel:
Meditace s přednáškami a semináře vede Břetislav Bátěk, který svůj život zasvětil sebepoznání, celostnímu léčení, meditacím a sdílení svých zkušeností s ostatními. Má velký dar probouzet radost, uvědomění a vést lidi k vnitřní práci na sobě. Jeho milující srdce vidí v druhých potenciál, který pomáhá…

Kontakt: Břetislav Bátěk
Tel.: 776112362
Další způsob kontaktu: www.sebeleceni.cz