Pátek
8
listopadu

Umění mluvit - umění naslouchat

Eva Elxa
Řeč jako nástroj našeho sebevyjádření, komunikace a seberealizace.

Řeč těla, hlas, dech, obsah a forma, vibrace slov, vyjádření postoje, pocitů, myšlenek, vizí, sdělení, přesvědčivost, přirozenost, radost, humor, kdo jsem a co chci říci světu, jak mluvit, aby mě ostatní viděli, slyšeli a rozuměli mi, ale také umění naslouchat druhým a především sám sobě. Nejen o tom je tento seminář Evy Elxy.

Na semináři se seznámíte se základy vnitřní i vnější techniky komunikace a řeči zábavnou cestou her a cvičení spojujících herecké techniky s vnitřní seberozvojovou a duchovní prací.

"Pokud chceš, aby se ti splnilo přání, musíš jej nejdříve vyslovit."

Je pro mě důležité sebevyjádření? Rozumějí mi ostatní? Umím se srozumitelně a jasně vyjadřovat? Vím, co chci říci? Vím, jak to říci? Jak mohu zdokonalit své sebevědomí a soustředění? Mohu být přirozený a zároveň přesvědčivý? Využívám v komunikaci vhodně své tělo? Umím si poradit s trémou? Dokážu si vzít slovo, získat si pozornost v zaměstnání, ve vztahu, ve společnosti? Jak si poradit s prezentací pro více lidí? Mohu odstranit řečovou vadu, kterou mám od dětství? Umím naslouchat druhým? Kdy mluvit a kdy je lepší mlčet? Je možné si komunikaci užívat a mít z ní radost?

Cítíš volání, zajímají Tě odpovědi, chceš zlepšit svou komunikaci, sebevyjádření, řeč? Srdečně Tě zvu ke společnému dobrodružnému objevování.

V tomto semináři posílíte a rozezvučíte svůj hlas. Prohloubíte a zvědomíte svůj dech (který v některých jazycích je zároveň vyjádřením pro ducha, vítr, duši). Hlas je vibrace, která rezonuje (pozitivně nebo negativně) v našem těle a také v tělech našich posluchačů. Na semináři zlepšíte svou výslovnost a také najdete cestu k větší přesvědčivosti, ovšem k té přirozené, aniž byste něco předstírali, lhali nebo manipulovali.

"Než promluvíš, naslouchej."

Lidské chování má mnoho podob. Komunikujeme s okolím, dokonce i když mlčíme. Vyjadřujeme se postojem a napětím těla, gesty, výrazem tváře, dokonce i svým dechem podáváme zprávu o tom, kdo jsme, jak se cítíme, co si myslíme, čemu věříme. Každý z nás také neustále vyzařuje svoji jedinečnou energii, vůni, světlo. To vše většinou nevědomě. Na semináři se budeme věnovat všem těmto aspektům našeho chování. Budeme se učit vnímat sebe i druhé všemi smysly. Budeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu a ověříme si, zda jsme v souladu s tím, co si opravdu přejeme a s tím, jak si přejeme, aby nás druzí vnímali.

Jak se na semináři se mnou pracuje?

Seminář je tvořen z velké části praktickým osvojováním řečových, řečnických a komunikačních dovedností zábavnou, tvořivou a inspirativní formou cvičení, her a krátkých individuálních výstupů účastníků, které průběžně reflektujeme, analyzujeme, odstraňujeme nefungující postupy a vylepšujeme projev.
Součástí semináře je také společná rozcvička, zaměřená na navození a vyladění řečnické kondice.

Na co se zaměřuji?

V semináři se zaměřuji v první řadě na přirozený projev, srozumitelnost a přesvědčivost. Hlavní pozornost je věnována uvolnění, soustředění, sebepoznání, hravosti, zábavě, sebevědomí a schopnosti sebevyjádření. Budeme se věnovat dechovým, artikulačním a hlasovým cvičením, řeči těla (postoj, gesto, výraz), naslouchání a uvědomění, kdo jsme a co chceme sdělit světu.

Vybrané akce:

23.11.2019, 2 hodiny, 14:00 – 16:00
Rozvoj Emoční inteligence pro děti od narození do 3 let - ZRUŠENO
A centrum o.s.
Datum není stanovené
Harmonie hlasu - individuální lekce
Máchova 431/21, Praha 2
24.11.2019, 6 hodin, 10:00 – 16:00
ARTETERAPIE S VÝKLADEM - Rozsviť svoji hvězdu
Hostivař
30.11.2019, 12 hodin, 9:00 – 21:00
Festival Ženám ŽENY, KTERÉ INSPIRUJÍ TENTO SVĚT
PRAHA Kulturní dům LÁDVÍ
30.11.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Adventní konstelace
Centrum Šestý smysl
22.1. – 1.4.2020, 2 měsíce 10 dnů
Prohloubení partnerské lásky - večerní kurz pro páry
Centrum Loreto, Štorchova 1555/5, Praha 8-Libeň
Cena: 2200Kč
Lektor: Eva Elxa
Místo konání:
Maitrea
Týnská ulička 6, Praha 1 - Staré Město
Pořadatel: Eva Elxa

Kontakt: Eva Elxa - Dosedělová
Tel.: +420 603 245 362