Pátek
8
listopadu
Sobota
9
listopadu

Umění mluvit - umění naslouchat

Eva Elxa
Řeč jako nástroj našeho sebevyjádření, komunikace a seberealizace.

Řeč těla, hlas, dech, obsah a forma, vibrace slov, vyjádření postoje, pocitů, myšlenek, vizí, sdělení, přesvědčivost, přirozenost, radost, humor, kdo jsem a co chci říci světu, jak mluvit, aby mě ostatní viděli, slyšeli a rozuměli mi, ale také umění naslouchat druhým a především sám sobě. Nejen o tom je tento seminář Evy Elxy.

Na semináři se seznámíte se základy vnitřní i vnější techniky komunikace a řeči zábavnou cestou her a cvičení spojujících herecké techniky s vnitřní seberozvojovou a duchovní prací.

"Pokud chceš, aby se ti splnilo přání, musíš jej nejdříve vyslovit."

Je pro mě důležité sebevyjádření? Rozumějí mi ostatní? Umím se srozumitelně a jasně vyjadřovat? Vím, co chci říci? Vím, jak to říci? Jak mohu zdokonalit své sebevědomí a soustředění? Mohu být přirozený a zároveň přesvědčivý? Využívám v komunikaci vhodně své tělo? Umím si poradit s trémou? Dokážu si vzít slovo, získat si pozornost v zaměstnání, ve vztahu, ve společnosti? Jak si poradit s prezentací pro více lidí? Mohu odstranit řečovou vadu, kterou mám od dětství? Umím naslouchat druhým? Kdy mluvit a kdy je lepší mlčet? Je možné si komunikaci užívat a mít z ní radost?

Cítíš volání, zajímají Tě odpovědi, chceš zlepšit svou komunikaci, sebevyjádření, řeč? Srdečně Tě zvu ke společnému dobrodružnému objevování.

V tomto semináři posílíte a rozezvučíte svůj hlas. Prohloubíte a zvědomíte svůj dech (který v některých jazycích je zároveň vyjádřením pro ducha, vítr, duši). Hlas je vibrace, která rezonuje (pozitivně nebo negativně) v našem těle a také v tělech našich posluchačů. Na semináři zlepšíte svou výslovnost a také najdete cestu k větší přesvědčivosti, ovšem k té přirozené, aniž byste něco předstírali, lhali nebo manipulovali.

"Než promluvíš, naslouchej."

Lidské chování má mnoho podob. Komunikujeme s okolím, dokonce i když mlčíme. Vyjadřujeme se postojem a napětím těla, gesty, výrazem tváře, dokonce i svým dechem podáváme zprávu o tom, kdo jsme, jak se cítíme, co si myslíme, čemu věříme. Každý z nás také neustále vyzařuje svoji jedinečnou energii, vůni, světlo. To vše většinou nevědomě. Na semináři se budeme věnovat všem těmto aspektům našeho chování. Budeme se učit vnímat sebe i druhé všemi smysly. Budeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu a ověříme si, zda jsme v souladu s tím, co si opravdu přejeme a s tím, jak si přejeme, aby nás druzí vnímali.

Jak se na semináři se mnou pracuje?

Seminář je tvořen z velké části praktickým osvojováním řečových, řečnických a komunikačních dovedností zábavnou, tvořivou a inspirativní formou cvičení, her a krátkých individuálních výstupů účastníků, které průběžně reflektujeme, analyzujeme, odstraňujeme nefungující postupy a vylepšujeme projev.
Součástí semináře je také společná rozcvička, zaměřená na navození a vyladění řečnické kondice.

Na co se zaměřuji?

V semináři se zaměřuji v první řadě na přirozený projev, srozumitelnost a přesvědčivost. Hlavní pozornost je věnována uvolnění, soustředění, sebepoznání, hravosti, zábavě, sebevědomí a schopnosti sebevyjádření. Budeme se věnovat dechovým, artikulačním a hlasovým cvičením, řeči těla (postoj, gesto, výraz), naslouchání a uvědomění, kdo jsme a co chceme sdělit světu.

Vybrané akce:

30.7.2020, 2 hodiny, 16:00 – 18:00
Bezplenková komunikační metoda a kontaktní rodičovství v praxi
A centrum o.s.
15. – 16.8.2020, 2 dny
Základní kurz NENÁSILNÉ KOMUNIKACE
Praha
3. – 4.10.2020, 2 dny
Festival Mužsko-Ženského Přátelství
Centrum Prefunda Praha Řeporyje
Datum není stanovené
Harmonie hlasu - individuální lekce
Máchova 431/21, Praha 2
16.7.2020, 3 hodiny, 18:00 – 21:00
Alchymie intimity muže a ženy v síle
Centrum zdraví Natura
17. – 19.7.2020, 2 dny
Letní Žena a divadlo
Vila Sklenářka
22. – 26.7.2020, 5 dnů
Probuzené Mužství. Modul 2: Objev volání své duše
Skalka 22 - centrum osobního rozvoje, Skalka u Doks
25.7. – 1.8.2020, 8 dnů
Letní pobyt s jógou pro děti
Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo 539 53
30.7.2020, 4 hodiny, 18:00 – 22:00
Večerní konstelace
Rybalka
Cena: 2200Kč
Lektor: Eva Elxa
Místo konání:
Maitrea
Týnská ulička 6, Praha 1 - Staré Město
Pořadatel:

Kontakt: Eva Elxa - Dosedělová
Tel.: +420 603 245 362