Sobota
16
července
Neděle
31
července

Žít svůj design - Edice Dream Rave

Amaya Blanco Alzola (Španělsko)
Srdečně vás zvu na základní kurz Žít svůj design v nové edici Dream Rave, který vůbec poprvé u nás povede zkušená španělská lektora Amaya Blanco Alzola. Tento kurz bude simultánně překládán do češtiny, a tak se ho budete moci zúčastnit bez jazykové bariéry. Kurz je vhodný pro všechny, kteří by rádi hlouběji prozkoumali mechaniku svého designu, aby ji poté byli schopni integrovat v každodenním životě. Edice Dream Rave se věnuje mechanice spánku a jejímu vlivu na náš život během dne. K účasti nejsou potřeba žádné předchozí znalosti.

Simultánní překlad do češtiny: Martina Chvátalová

Žít podle svého designu je každodenní experiment, který může přinést nové pochopení toho, kdo jsme a jak fungujeme, a poukázat tak na náš jedinečný a odlišný způsob pohybu ve světě, myšlení a vztahu k sobě a ostatním.

Cílem tohoto kurzu je znovu se spojit se svými zdroji a vlastní životní zkušeností. Je navržen tak, abyste byli postupně schopni prolomit odpor své mysli a čím dál méně psychicky tlačili sebe i vaše okolí do nepříjemných situací.

Dostanete praktické nástroje, které vám pomohou postupně rozlišovat, co se děje ve vašem osobním a každodenním životě. Sami uvidíte, že existuje možnost žít podle své přirozenosti, v přítomnosti a s větší (sebe)důvěrou.

Skutečná moudrost může přijít pouze zevnitř. Tento kurz je o vás a o tom, abyste se rozhodovali podle své přirozenosti, respektovali svou povahu a osvobodili mysl od toho, aby rozhodovala za vás.

Human Design a rovina snů

Cokoliv se odehrává během doby spánku, bylo vždy jednou z nejzajímavějších oblastí lidského fungování.

V této speciální edici kurzu Žít svůj design si představíme mechaniku a síly, které nás ve spánku podmiňují, tedy ve stavu, kdy nejsme chráněni naší strategií a autoritou.

Zatímco spíme, fungujeme na bázi jednoduchého vzorce, kdy je náš design zjednodušený z 9 na 5 center a z 64 na 15 aktivací. Na základě toho můžeme pozorovat hluboké primitivní podmiňování a můžeme si začít všímat, jak nás ovlivňuje. Dokonce můžeme dešifrovat samotný mechanismus snů jako takových.

Ra Uru Hu kromě toho, že poukazoval na přínos spaní jednotlivce o samotě, také tvrdil, že je třeba si nevykládat naše sny osobně, na rozdíl od přístupu symbolických výkladů, které mohou způsobit zmatek.

Tento kurz vám poskytne konkrétní a logickou perspektivu k tomu, abyste začali objektivně chápat svou vlastní dynamiku snů jako primární zdroj podmiňování, což vám může přinést hlubokou úlevu a současně posílit váš experiment sebelásky v době, když jste vzhůru.

Program je rozdělen na tři víkendy:

Víkend 16. – 17. 7.

Úvod

Nabourání “Nepravého Já”: Nepříjemná pravda
Prozkoumání dysfunkce všech devíti center jako důsledek nepochopení vlastní mechaniky, abychom mohli pozorovat, jak se projevují a rozpoznat odpor, který v našem životě vytváří.

Jak může vést tlak k duševním a fyzickým potížím
Narodili jsme se poháněni tlakem a naše zkušenost nás nutí k tomu, abychom jí dali nějaký smysl.
Nedefinovaná / definovaná povaha center kořene a hlavy.

Jak může být vědomí zkresleno
Falešné mýty, které brání uvědomění
Lidská inteligence na pozadí strachu, úzkosti a nervozity
Nedefinovaná / definovaná povaha center sleziny, ajny a solar plexu

Co nás žene vpřed: Odlišné vlastnosti energie
Jak se každé ze čtyř center motorů změní na nutkavou akci, když ji řídí mysl
Nedefinovaná / definovaná povaha sakrálního centra a centra srdce / ega

O iluzi oddělenosti a naše spojení s Celkem
G-centrum a dilema zachycení magnetického monopolu. Jak nás ovlivňuje na povrchu, když nerespektujeme naši strategii a autoritu.
Neschopnost rozpoznat své Místo. Dezorientovaný život a ztráta Lásky, což narušuje identitu.
Nedefinovaná / definovaná povaha G-centra

O mechanice Vyjadřování a Manifestace
Princip formy a civilizace, jak ji známe. Komunikace a jednání vynucené agendou mysli.
Nedefinovaná / definovaná povaha centra krku

Vliv planetárních tranzitů a homogenizovaná kolektivní mysl.

Víkend 23. – 24. 7.

O přirozenosti Sebe sama
Devíticenterní nastavení – (Sebe)Vědomí ve formě
Povaha aury

Život je pohyb: Generující typ
Velká životní síla (sebe)uspokojení
Uzemnění pro čisté Generátory a Manifestující Generátory

Život je uvědomění: Projektující typ
Vyjádření potenciální inteligence a uvědomění
Nejkomplexnější nastavení a jeho variace
Mentální Projektor a vnější autorita

Život se rozpíná: Manifestující typ
Vliv vaší jedinečné síly prostřednictvím informování
Manifestorovy činy mohou být prospěšné pro ostatní a zároveň sloužit svému vlastnímu záměru.

Život JE (kde jste vy): Reflektující typ
Cesta Měsíce
Žádná vnitřní autorita, založeno na procesu

Rozhodnutí jedno po druhém
Jsme binární vědomí
Vzdání se své autority a otrocký život

Zdroje vnitřní autority
Emocionálně Manifestující, Emocionálně Generující a Emocionálně Projektující autorita
Sakrální autorita
Spontánně Projektující a Spontánně Manifestující autorita
Sebe-Projektující autorita
Ego Projektující a Ego Manifestující autorita
Žádná vnitřní autorita, založeno na procesu

Zdroje diferencované vnější autority
Mysl dokáže měřit, učíme mysl pozorovat

Víkend 30. – 31. 7.

Jak funguje program Dream Rave
Program tranzitů a jak konkrétně ovlivňuje naše sny
Správný spánek a zlepšení kvality bdělého stavu

Změna typu aury a její biologické a psychické důsledky
Tři mocné síly podmínění
Rovina Světla a jak působí na člověka v průběhu snění
Rovina Materiálního světa a jak působí na člověka v průběhu snění
Rovina Démonů a jak působí na člověka v průběhu snění

Tři portálové brány a jejich pasti

Celkem 24 hodin živých lekcí doprovázených krásnými ilustracemi

Termíny: 16.-17. & 23.-24. & 30.-31. července 2022
Živé lekce budou probíhat vždy od 18h do 22h, všem účastníkům budou pravidelně zasílány po skončení mp4 (video) a mp3 (audio) záznamy.

VÍCE INFO NAJDETE ZDE: http://martinachvatalova.com/kurzy/
PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/S4unc8hecshFQcy88

*Co tuto akci odlišuje od ostatních*
Tento základní kurz Human Designu (v ČR známý také pod názvem "Pravda v nás") je vůbec poprvé k dispozici u nás v nové edici Dream Rave, které se mj. věnuje mechanice spánku a snění. Také ho poprvé povede velmi zkušená lektorka a přímá studentka Ra Uru Hu (zakladatel HD) - Amaya Blanco Alzola. Její styl výuky je velmi logický, přímý a soustředěný. Kurz bude simultánně překládán do češtiny, ale lze se ho zúčastnit také v originále v angličtině.

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 13 dnů
Cena: 7250 Kč resp. 4350 Kč
Lektor: Amaya Blanco Alzola (Španělsko)
Místo konání:
On-line
Přes aplikaci Zoom - link bude zaslán všem účastníkům před začátkem akce
Pořadatel:
Human Design je velmi přesný a mechanický systém, který může přinést nové pochopení toho, kdo jsme a jak fungujeme, a poukázat tak na náš jedinečný a odlišný způsob pohybu ve světě, myšlení a vztahu k sobě a ostatním. Nabízím individuální a párové výklady, analýzu životního poslání, životních cyklů …

Kontakt: Martina Chvátalová
Tel.: 728238883