?
-----

Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

Břetislav Bátěk
Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí se s požehnáním zrodilo v srdci mojí upřímné touhy pomoci prosvětlit a uzdravit životy širšímu společenství lidí. Pomůže vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Prostřednictvím Energetického léčení na dálku je vám nabízen velký dar uzdravování všech nemocí a životních postojů, které je vytvořily. Přijmi to volání radosti a svou vlastní radostnou odpovědí se probuď do uvědomění svojí svatosti, kterou jsi nikdy neztratil. Více informací a přihlášky zde: http://www.sebeleceni.cz/energeticke-leceni-na-dalku-se-svatou-trojici/#detail

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Cena: 500 Kč
Lektor: Břetislav Bátěk
Místo konání:
Léčení v klidu a pohodlí vašeho domova
Energetické léčení na dálku v klidu a pohodlí vašeho domova. Pouze vy sami se sebou v objetí lásky.
Pořadatel:
Břetislav Bátěk svůj život zasvětil sebepoznání, celostnímu léčení, meditacím a sdílení svých zkušeností s ostatními. Má velký dar probouzet radost, uvědomění a vést lidi k vnitřní práci na sobě. Jeho milující srdce vidí v druhých potenciál, který pomáhá rozvinout do radostného života lásky a naplně…

Kontakt: Břetislav Bátěk
Tel.: 776112362
Další způsob kontaktu: www.sebeleceni.cz