Rodinné konstelace

Další z Letáčkové série článků o metodách osobního růstu. Tentokrát jsme zaostřili na rodinné konstelace. V článku se dozvíte jak konstelace vznikly, jak probíhají, s čím a jak mohou pomoci a další zajímavé informace. Autorkou je Marcela Pešková, lektorka rodinných konstelací.

Co jsou rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků a pracuje s celým rodinným systémem. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než jak by nás napadlo. Jejich postoje a přesvědčení se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly.

Co konstelace umožňují

Konstelace umožňují vnímat neviditelná pouta spojující nás s osudy předků, a rozkrýt vliv, který mají na míru životního elánu, jímž disponujeme. Skrze metodu konstelací dochází ke zviditelnění těchto pout a k uzdravení jejich pokrouceného nastavení. Tak se pozastavená životní energie, kterou čerpáme ze svých rodových kořenů, dává opět do pohybu, a nám se dostává svolení opustit nepodporující životní vzorce.

Komu vděčíme za metodu rodinných konstelací

Foto: Bert Hellinger
Tím, kdo se postaral o to, abychom mohli skrze rodinné konstelace pracovat na odstranění bloků, které nám brání žít smysluplný a naplněný život, byl Bert Hellinger (1925-2019). Původně německý katolický kněz působil 16 roků v Jižní Africe jako misionář kmene Zulu. Po návratu do Evropy studoval psychoanalýzu, Gestalt terapii, transakční analýzu a další směry, které dokázal spolu se zkušenostmi a zážitky z Afriky jedinečným způsobem propojit. Kladl důraz na následování svojí vlastní cesty před svedením falešnými autoritami, a na vidění toho, co je, oproti slepému přijímání naučeného.

V čem se rodinné konstelace liší oproti ostatním metodám osobního růstu?

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a tak "vytrhává plevel i s jeho kořeny."

Pro koho je metoda vhodná

Metoda je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

Pro ty, kteří chtějí:
 • vnést do vztahů s nejbližšími více úcty a radosti
 • prožívat ve svém partnerském vztahu více otevřenosti a vzájemného propojení
 • smířit se se situacemi, které byly pro nás v minulosti traumatické či zraňující
 • pochopit hlubší příčiny fyzických a duševních potíží
 • najít cestu z obtížných životních situací či krizí
 • uvolnit se ze závislostí různého charakteru
 • žít víc vědomě; opustit roli oběti a být tvůrcem

Pro koho se metoda nehodí 

Metoda není vhodná při akutních psychických krizích a traumatech a není náhradou za lékařskou péči.

Jak rodinné konstelace probíhají 

Foto: Marcela Pešková
Konstelace probíhají ve skupině účastníků. Ten, kdo je pro postavení konstelace vybrán, stručně popíše, jaký má motiv - co chce ve svém životě vyřešit nebo změnit. Lektor se ho doptává na podrobnosti z rodinného systému, které se v historii rodu odehrály a které jsou pro postavení konstelace důležité. Pak určí, které členy ze systému je potřeba do konstelace postavit a vybídne, aby vybral zástupce za tyto osoby z přítomných účastníků a následně je intuitivně rozestavil v prostoru. Potom se účastník posadí zpět na své místo a sleduje proces, který se začne mezi jednotlivými osobami odehrávat vstoupením do "rolí". Na vyzvání lektora účastníci v rolích sdílejí své pocity. Po získání informací začne lektor přinášet zástupcům v rolích podněty k zamyšlení, které mají za úkol vnést do procesu úctu, porozumění a odpuštění tam, kde k tomu v minulosti nedošlo. Dochází ke smíření s událostmi v historii a k uzdravení rodových traumat. Negativní vliv, který se generacemi přenesl až do našeho života, se neutralizuje a proudění životní energie obnovuje.
 

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my."

Marcela Pešková

Co konstelace přinášejí účastníkům

Konstelace přinášejí užitek nejen těm, kdo si vlastní konstelaci staví, ale i všem ostatním zúčastněným, protože umožňují dotknout se a porozumět osudům předků, a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířením s bolestnými zkušenostmi pod vlivem jejich výchovy můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu, mění pozitivně jejich vztah k sobě samým, což si automaticky nesou do každého vztahu i celého života.

Jaké nezpracované osudy ze života předků nás negativně ovlivňují:

 • úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, potraty a interrupce, tragická smrt
 • rozvod rodičů
 • zatajené otcovství
 • závislosti (alkoholismus, drogy, workoholismus atd.)
 • zužitkování neštěstí druhých (např. po odsunu Němců)
 • majetkové křivdy, válečné události, zločiny, vězení
 • události války a komunismu
 • a další

Kolik lidí ve světě a v ČR praktikuje nebo má zkušenost s metodou?

Metoda si rychle našla cestu k zájemcům o osobní rozvoj jak v naší zemi, tak i ve většině zemí Evropy. V České republice jí podle mého odhadu prošly za 20 let desetitisíce účastníků pod vedením desítek až stovek lektorů. Jen v České asociaci rodinných konstelací (CASK) je jich zaregistrováno 64. Mými kurzy prošly během 15 let stovky účastníků.

Doporučení a mé osobní zkušenosti s rodinnými konstelacemi

Zaujaly vás informace o konstelacích a chystáte se najít lektora, který by vám umožnil se na sebe a své vztahy či celý život podívat ze širšího úhlu pohledu? Doporučuji vybrat lektora se zkušenostmi, kterému budete důvěřovat. Jen tak se budete ochotni vydat na dobrodružnou výpravu ke svým rodovým kořenům plnou překvapení a "aha" momentů a tak přinést klid sobě i svým blízkým. A tím přispět i do celého pole lidství mírem, moudrostí a soucitem. A mé osobní zkušenosti?  To je na celý další článek. Věřím, že brzy bude k přečtení. Prozatím si můžete poslechnout můj rozhovor na téma Vědomé partnerství se Štěpánem Budilem.
Rozhovor na téma Vědomé partnerství se Štěpánem Budilem

Další odkazy

 
Výzva od redakce Letacek.cz
 1. Máte své zkušenosti s rodinnými konstelacemi, případně tipy, kde ještě se dají RK zažít/najít? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
 2. Jestli sami pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.
 

Marcela PeškováAutorka článku: Marcela Pešková
Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Kvůli svým vlastním krizím jsem se začala vzdělávat v oblasti psychologie a spirituality. Během let poznávání sebe samé různými metodami osobního rozvoje, jsem získala vhled do principů, které jsou určující v tom, jak se nám v životě daří, a začala se o ně dělit s ostatními. Z metod osobního rozvoje jsem si oblíbila rodinné konstelace, které vedu od roku 2006 a které mě zaujaly hloubkou svojí moudrosti i šířkou možností terapeutického použití. Jsem vdaná a spolu se svým mužem máme tři dospělé děti. Více o mě a mé práci na www.caspromen.cz
 

Komentáře

Jana Pelikánová: Komentář na Facebooku pod sdíleným článkem Rodinné konstelace
Paní Pelikánová, děkujeme za komentář pod sdíleným člán…
26.4.2021 19:34
Ivet Schenk: Komentář pod sdíleným článkem Rodinné konstelace
Paní Iveto, děkujeme za komentář pod sdíleným článkem n…
26.4.2021 19:37
Katarina Bertusek: Konstelace jdou i individuálně. Komentář pod článkem sdíleným na Facebooku
Katarina Bertusek, děkuji za komentář pod článkem na mé…
27.4.2021 08:49

Tento článek je zařazen do kategorie Konstelace.
Pro výpis všech článků pokračujte na hlavní stránku blogu.
Kromě článků na LetáčkuCZ najdete hlavně katalog kurzů, seminářů a akcí pro osobní růst různých pořadatelů v ČR (a zahraničí).

Vybrané akce

Akce Marcely Peškové:
22.6.2024, 9 hodin, 9:30 – 18:00
RODINNÉ KONSTELACE - INTENZIVNÍ - PRO POKROČILÉ
Marcela Pešková, Praha 2, Nové Město
11. – 14.7.2024, 3 dny
VNITŘNÍ DÍTĚ - zdroj radosti i tvořivosti s mažely Peškovými
Marcela a Luděk Peškovi, Janské Lázně
6. – 8.9.2024, 2 dny
TVOŘÍM SVŮJ OSUD
Marcela a Luděk Peškovi, Malíkovice u Slaného
24. – 27.10.2024, 3 dny
SMÍŘENÍ - konstelace a rituály s Marcelou a Luďkem Peškovými
Marcela a Luděk Peškovi, Praha 2, Nové Město
13.7.2024, 7 hodin, 10:00 – 17:00
KONSTELACE s Emou Kuby - PRAHA - Staré Město
Železná 18, Praha 1
13.7.2024, 7 hodin, 13:30 – 20:30
Rodinné a Systemické konstelace v Brně
Kounicova 42, Brno