V konstelaci bez konstelace. Silvia Skalová.

Pravidelně se doma bavíme o konstelacích. O tom, jak by se na daný problém dalo podívat. Co by bylo dobré pochopit. Jak by bylo úžasné vidět, co se v rodině, vztahu, situaci, nemoci nebo problému vlastně skrývá. A pravidelně dostáváme otázky, jestli je možné "slíbit postavení" té, či jiné konstelace. Jak to tedy vidím? 

Autorské foto: Silvia a Martin Skalovi


Neviditelné mocnosti 

Začnu trochu zeširoka :) Mysl každého z nás funguje především lineárně. Dokáže krásně vypočítat, jak se dostat z jednoho bodu do toho druhého. Jak dlouho to bude přibližně trvat. Kolik to bude stát úsilí. Dokonce vypočítá i přibližnou cenu v penězích. Případně přidá nějaké to procento pravděpodobnosti úspěchu.

Ovšem naše lidská bytost funguje na mnoha rovinách a takto jednoduchá její konstituce jednoduše není. 

Často si přeju, aby pouta a energie proudící časo-prostorem tohoto magického vesmíru byla viditelná pouhým okem. Abychom si nemuseli připomínat, že všichni pocházíme z téhož, že všechno (bez jediné výjimky!) je spojené se vším. Že stejně jako je zde na Zemi VODA od počátku počátků a pamatuje prajsoucno a první momenty projeveného, stejně je tomu s jakoukoliv jinou HMOTOU, ATOMEM nebo sebemenší představitelnou ČÁSTICÍ.


Vědomé a nevědomé pole

U většiny problémů nám lidem trvá vcelku dlouho dojít k rozhodnutí, že bychom se třeba na danou situaci podívali. A mnohdy trvá ještě o notný kus cesty déle, dojít k rozhodnutí, že bychom na tom třeba i něco změnili. 

Změna je děsivá. Nekontrolovatelná. Nepředvídatelná. A povětšinou jednoduše nesympatická, protože vyžaduje změnu především v nás. A my jsme přeci strávili docela hodně času, abychom se stali těmi, kterými jsme teď. Stálo to úsilí. Stálo to energii. Nebylo to zadarmo! Takže, když už se rozhodneme, že si postavíme konstelaci, chceme daný večer zúročit. Chceme si být jisti, že to k něčemu bude a my si odneseme přinejmenším nějaký druh úlevy.

A tady se přibližujeme poli nevědomí, které právě u konstelací, tak krásně funguje. Ono je živé. Obrovské. Někdy kolektivní. Téměř vždycky univerzální. Nepředstavitelně mocné. A plné překvapení.


Léčivý prostor

Jestliže přicházím na konstelace, protože si přeju se jen účastnit, a některý z přítomných lidí mně požádá, abych vstoupila do role – není to náhoda. Účastním se celého procesu a nevědomá úroveň daného příběhu působí, léčí a uzdravuje. Jestliže přicházím na konstelace, protože si přeju se jen účastnit, a žádný z přítomných lidí mně nepožádá, abych vstoupila do role – přesto se účastním celého procesu. Uzdravení a vnitřní pochopení probíhá i tak. Dimenzionální prostor, který vzniká společným záměrem daných konstelací, působí na všechny bez výjimky. Navíc nevědomá složka je mnohdy tak mocná, že dokáže ošetřit větší díl, než který bychom dovolili, pokud by bylo možné držet vše pod kontrolou.


Ochota připuštění

Přesunout se do prostoru v konkrétní čas a spolu se podílet na konstelačním procesu, je už samo o sobě více než dostačující. Vnitřní rozpoložení, které říká: "dovolím, aby se událo, co je potřeba", je univerzálním klíčem. Díky desítkám, ne-li stovkám konstelací, kterých jsme se zúčastnili, si bez nadsázky dovolím tvrdit, že se vždy potkají ti lidé a ta témata, jež jsou pro daný okamžik nejvhodnější. A úplně stejným způsobem funguje předávání rolí, nebo vhodnost vybrání té které konstelace. 

Žijeme v dokonalém vesmíru, kde nespadne ani kapka vody nazmar. Nepohne se jediný kamínek, ani nevykvete poupě, aniž by to mělo dalekosáhlý význam a naprosto nejdůležitější důvod božské existence. Všichni jsme propojeni mnohem více, než jsme si schopni uvědomit a cílené konstelace jsou takovou pomyslnou třešničkou. Říká se, že větu, kterou potřebujeme slyšet pro náš posun, může vyslovit klidně řidič autobusu, stařec na přechodu nebo jednoduše neznámý člověk, jenž si k nám přisedne v čekárně. Když jsme připraveni a ochotni slyšet, slyší nás celé jsoucno a okamžitě odpoví.


Zpátky na začátek

Toto je i mou častou odpovědí, jestli můžeme přislíbit postavení konstelace. Ano i ne. Ono přeci jen nezáleží zase tolik na nás. Anebo jen z části, chcete-li. Naše ochota a touha pomoci, je přítomna vždycky. Ale zda poteče dostatek energie tímto směrem. Jestli to bude „dovoleno“ a zda si dotyčný člověk všechno nakonec nerozmyslí a neodloží pomyslné řešení na jindy, není již v našich rukách. Ovšem dovolím si znovu zdůraznit, že už samotná přítomnost v konstelaci koná transformaci, kterou si možná neuvědomuje a není okamžitě viditelná, ale v delším měřítku se v životě projeví. Podpoření této změny a její ukotvení v našem každodenním životě je už ale opravdu jen a jen na nás. Myslím, že výhodou je, že samotný prožitek je otištěn navždy v našich buňkách a jejich paměť je nekonečná, ač to třeba ještě není vědou dokázáno. 


Závěr

Děkuji a z hloubi duše doufám, že lidských bytostí, které jsou ochotny jít do citu navzdory tomu, že se mohou potkat se svými stíny, bude neustále přibývat a nám všem se zde díky tomu bude o trochu lépe žít.
 
Pro letacek.cz sepsala Silvia Skalová v červnu 2023.
 

Další odkazy a články:

 
Výzva od redakce Letacek.cz
  1. Máte své zkušenosti s konstelacemi? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
  2. Jestli sami pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.
  

Autor článku: Silvia Skalová
"Jsem zvyklá chodit tmou a vnímat stíny."
Patřím k vysoce citlivým lidem. Primárně "neviděné" cítím a funguju jako médium. Dnes již dokážu tyto mé vjemy vhodně interpretovat.
Mým hlavním přáním je, aby každý v sobě našel svou sílu a dokázal jí důvěřovat, neb pak jej bude i vhodně podporovat a jeho život se promění.
www.skalacenter.com

Komentáře

zatím žádný. Napište svůj komentář jako první - klikněte zde.

Tento článek je zařazen do kategorie Sebepoznání.
Pro výpis všech článků pokračujte na hlavní stránku blogu.
Kromě článků na LetáčkuCZ najdete hlavně katalog kurzů, seminářů a akcí pro osobní růst různých pořadatelů v ČR (a zahraničí).

Vybrané akce

18.7.2024, 3 hodiny, 18:00 – 21:00
Konstelace - CCP Fontána Plzeň
Martin Skala, CCP Fontána Plzeň
15.8.2024, 3 hodiny, 18:00 – 21:00
Konstelace - CCP Fontána Plzeň
Martin Skala, CCP Fontána Plzeň
12. – 14.7.2024, 2 dny
Vnitřní dítě, zážitkový seminář
Liberec, Josefinino údolí 106/13
18. – 21.7.2024, 4 dny
Letní pobyt s EOV
Wonder Full Life Center, Teplice nad Metují