Čtvrtek
12
listopadu
Pondělí
16
listopadu

Období dospívání - hledání zdrojů

Mona Lisa Boyesen
Kurz určený přednostně pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Uspořádání kurzu je podobné, základem je opět, že každý účastník má možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen, přičemž v tomto případě bude použití hudby, kterou si účastníci sami přinesou, součástí všech sessí. Téma Vaší sesse může být z jakéhokoliv životního období od narození do současnosti - není nutné se omezovat názvem kurzu, ten souvisí především s výběrem hudby.

Mona Lisa Boyesen využívá při práci originální kombinaci hraní rolí, receptivní muzikoterapie a body-psychoterapie. Její přístup má v sobě silný prvek transformace a využívá to, čemu v psychoterapii říkáme kompenzační techniky - tedy umožnit klientovu nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období, ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo, ať už je to potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu a podobně. Jedná se tedy o přístup orientovaný na uvolnění zablokovaných zdrojů, nikoliv na řešení konfliktů z daného období. Konflikty jsou vědomě postaveny na chvíli stranou, aby se uvolnila cesta k nové zkušenosti.

Součástí přípravy na kurz bude vyhledat a přinést si s sebou více skladeb své oblíbené hudby především z období puberty a dospívání, tedy z věku cca 12-18 let, ale případně i z pozdějších období, a to takovou, která Vás emočně oslovovala a oslovuje. A tuto hudbu si přinést na nějakém přenosném zařízení s sebou (MP3 přehrávač, mobil nebo discman apod. včetně sluchátek). Podobnější informace k výběru hudby dostanete e-mailem.

Lektorka kurzu
Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou biodynamické body-psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě. V České republice je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Kurz bude v angličtině s tlumočením do češtiny.

Místo, rozsah a cena semináře
Začátek ve čtvrtek v 17:15, konec v pondělí mezi 14:30-15:00 h. Celkem minimálně 45 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Začátky budou každý den v 9:00 (příp. v 9:30), konec vždy večer kolem 21 h (s možností protažení v nutném případě, kdy to poslední sesse ten den bude nutně vyžadovat).

Cena je 7.900 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 5.900 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu 7.900 Kč. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena vychází mimo jiné z toho, že maximální počet účastníků je omezen na 11.

Podrobnosti o kurzu naleznete zde:
https://www.vycviky.cz/kurz-body-psychoterapie-telo/mona-lisa-boyesen/obdobi-dospivani-puberty

Kontakty a informace
Informace - organizační asistentka kurzu:
Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, vycviky@vycviky.cz

Vybrané akce:

20.6.2021, 4 hodiny, 15:00 – 19:00
Přepis limbického otisku podle Eleny Tonetti - online
online
Datum není stanovené
Sezení Access Bars®
Výstavní 169/20, Praha 11
Cena: 7 900 Kč
Lektor: Mona Lisa Boyesen
Pořadatel:
Kurzy z oblasti psychoterapie, především body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), včetně psychoterapeutického výcviku, určené nejen pomáhajícím profesím, ale všem zájemcům o osobní seberozvoj.

Dále podporujeme inovativní přístup Mony Lisy Boyesen ohledně péče o dítě a miminko s názve…

Kontakt: Míša Kozáková
Tel.: 737 266 039
Další způsob kontaktu: https://www.vycviky.cz/