Životní rovnováha - nejlepší podmínky pro život.

Často se hovoří o tzv. duchovní a materiální stránce života. Někteří lidé zdůrazňují důležitost duchovního života, jiní zase dávají přednost materiálnímu stylu života. Co je tedy pro člověka důležitější? Duchovní či materiální energie?
Ilustrační foto od Austin Neill z Unsplash

Jin - jangová podstata člověka

Pokud na tyto otázky chceme odpovědět, musíme si uvědomit, že člověk je z pohledu učení Školy Feng Ren Shui tzv. Jin-Jangový. Jin představuje materiální energii, Jang duchovní energii. Jin je fyzické tělo, Jang je to, čemu říkáme duch. Z toho jasně vyplývá, že každý z nás potřebuje pro svůj život obě tyto energie – duchovní i materiální. Jak to ale v dnešní společnosti funguje?

Rychlé tempo rozvoje společnosti a moderních technologií stále více a více vymaňují člověka z přírody. Člověk jako jediná entita přírody se neustále snaží být jaksi „lepší“ než příroda sama. Zkouší různé způsoby, jak si zlepšovat život, hledá cesty, jak nalézt „lepší“ řešení, než nabízí sama příroda. A tak vytváří věci, které příroda nestvořila a tím jsou všechny tyto věci nepřirozené

Ve Škole Feng Ren Shui učíme, že vše, co je přirozené (tj. dáno přírodou) funguje a vše, co je nepřirozené (co nevzešlo z přírody a bylo „uměle“ vytvořeno člověkem) nefunguje. Máme na to za celou dobu historie člověka již mnoho důkazů. Stačí se podívat na člověka a přírodu např. z hlediska odpadů. Příroda žádný odpad negeneruje. Vše znovu a znovu využívá pro svojí další obnovu. Naopak člověk vytváří odpad, který ničí životní prostředí pro člověka (i jiné ekosystémy) a tím ničí prostředí pro život jako takový. 


Přírodní zákony platí pro všechny

Pokud si neuvědomíme, že člověk je nedílnou součástí přírody a že pro nás platí stejné přírodní zákony jako pro vše ostatní, co příroda stvořila, budeme si stále zhoršovat podmínky pro život. Pokud budeme respektovat zákony přírody, pak bude prostředí pro náš život přirozené a zdravé. 

Mezi základní zákony přírody patří zákon rovnováhy. Vše v přírodě je nastaveno tak, aby to směřovalo k celkové rovnováze, protože ta je nejlepším prostředím pro život a jeho zdravý rozvoj. Proto bychom se i my lidé měli snažit vytvořit si svojí vlastní životní rovnováhu. Víme, že se říká: všeho moc škodí, když je málo, něco nám chybí. A proto bychom neměli mít v životě ničeho ani moc, ani málo. Měli bychom tedy znát tu správnou míru všeho v našem životě. Proto říkáme: všeho s mírou. Jak vidíte, již jen to, že si uvědomíme naše stará úsloví (všeho s mírou, všeho moc škodí atd.) nám pomůže najít tu správnou cestu života.

A připomeňme si ještě jedno úsloví: zlatá střední cesta. Toto úsloví je základním tématem učení Feng Ren Shui. V tomto učení se snažíme, abychom my lidé byli stále ve svém středu. Když jsme ve svém středu, jsme skutečně sami sebou a dokážeme žít podle pravidel, která nám určuje vesmír a příroda.


Dvě osy života podle Feng Ren Shui

V tomto učení využíváme dvě osy života:

  • 1. Osa: Nebesa – Člověk – Země
  • 2. Osa: Čas – Člověk – Prostor

První osa nám říká, že Nebesa nás vedou a Země nás živí. Pokud jsme ve svém středu, dokážeme vnímat a využívat vedení Nebes a zároveň dostávat tu správnou výživu Země. Druhá osa nám říká, že žijeme v časo-prostoru, tedy na nás v každém okamžiku působí daný čas a prostor, kdy a kde se nacházíme. 

To, čemu v učení Feng Ren Shui říkáme Nebesa nazýváme v západní kultuře „duchovno“. Zemí pak rozumíme to, čemu říkáme „materiálno“. Pokud tedy chceme, aby člověk byl ve svém středu, kde má nejlepší podmínky pro svůj život, měl by mít nastavenou rovnováhu mezi duchovní a materiální energií. Tato rovnováha pak vytváří ideální podmínky pro život a zdravý rozvoj člověka.

Duchovní energie je pocitová. Dává nám možnost pomocí pocitů vnímat, co se v našem životě děje. Pocity nám nikdy nelžou. Pokud nám je horko, pak nám skutečně horko je a to i když kolem nás vládne třeskutý mráz. Pocit je tedy naše subjektivní realita. 

Pocit je tedy Jang a my víme, že Jang je CO. Pocity nám tak ukazují, CO máme dělat. A právě tím nás Nebesa – duchovní energie vede naším životem. Říká nám, CO bychom měli dělat. Pokud budeme své pocity poslouchat, budeme vždy dělat to, co je pro nás v danou situaci to nejlepší. Máme-li pocit chladu, pak nám Nebesa říkají, že se máme zahřát, to je pro nás v tuto chvíli to nejlepší. Pokud bychom se nezahřáli, mohli bychom prochladnout a onemocnět. 

Každý člověk má pocity. Ale ne každý je umí vnímat a ještě méně lidí své pocity i poslouchá. Naše západní společnost je po několik tisíciletí ovládána logikou. Když je pro nás něco logické, pak je to „pravda“, když to logické není, pak to „pravda“ není. Jakou ale logiku má, že nám je zima ve 40° vedru? Žádná. Takže logika nám řekne: není ti zima, protože to není logické. Ale mě v danou chvíli skutečně zima je.

Logika využívá naše přemýšlení, hodnocení atd. a to je energie Jin. Tato energie nám umožňuje přemýšlet a hledat JAK. Nemáme tedy hodnotit svůj pocit (Jang = CO) jestli je pravdivý či ne, ale využít Jin – JAK tento pocit vyřešit. Když je mi zima, tak tedy JAK se zahřát. 

Když budeme vnímat své pocity a řídit se jimi, nemůžeme v dané situaci udělat chybu. Protože Nebesa – duchovní energie nás nikdy nevede špatně (i když logicky to nedává smysl). Říkáme tomu také INTUICE. Mnoho našich pocitů také nechápeme, nedokážeme je vysvětlit. Duchovní (tedy jangová) energie je často rozumem neuchopitelná. V učení Školy Feng Ren Shui víme, že s Jangem samotným (tedy duchovnem) neumíme pracovat, neumíme to uchopit, vnímat pěti smysly, měřit, vážit apod. A tak se může stát, že často svým pocitům nerozumíme. A čemu nerozumíme, tomu většinou nevěříme, nebo se toho bojíme. I proto je pro mnoho lidí duchovní energie „zvláštní“, často v ní nevěří apod. 


Čím více vnímáme své pocity, tím jednodušší život můžeme žít – nemusíme totiž tolik o všem přemýšlet, vše hodnotit, porovnávat atd., protože to je velmi vyčerpávající. Necháme-li se jednoduše vést nebeskou energií – tedy duchovní energií, bude se nám žít lehce a vše bude pro nás daleko jednodušší. Stačí se jen podívat, jak často jednoduchým životem žijí duchovní lidé. Život v klášterech po celém světě (bez ohledu na různá náboženství) je veden v jednoduchém stylu. 

Je tedy dobré, pokud se naučíme svoji duchovní energii vnímat a posilovat jí a nechat se jí vést. K tomu slouží mnoho různých technik jako je např. modlitba, meditace, různá dechová cvičení, rituály apod. Vše, co posílí naši schopnost vnímat své pocity nám pomůže lépe využívat duchovní energii. 

Z tohoto pohledu duchovní energie není spojena jen s náboženstvím. Různá náboženství pracují s duchovní energií různým způsobem, což souvisí s historií i geografií – tj. odkud toto náboženství přichází. 


Rovnováha mezi duchovní a materiální stránkou života

Jak jsme ale viděli již výše v tomto článku, je důležité udržovat rovnováhu. Tedy i rovnováhu mezi duchovní a materiální stránkou života. Duchovní energie nám může ukazovat naši životní cestu a vést nás. Materiální energie pak zase zajišťuje naše fyzické přežití a fungování našeho fyzického těla. Zde tedy musí být rovnováha mezi duchem a tělem člověka. 

Abychom prožili naplněný život bez zbytečného vyčerpávání své vlastní energie, měli bychom se naučit využívat jak duchovní tak i materiální energii a udržovat mezi nimi rovnováhu. Duchovní energie nás může životem vést a přinášet klid a jednoduchost, materiální energie nás pak zabezpečuje z hlediska potřeb našeho těla a fyzického přežití. V praktickém životě bychom tak neměli mít převahu ani jedné z nich. Pokud je život příliš zaměřen jen na materiální stránku života, pak je život velmi vyčerpávající a složitý. Naopak pokud se budeme příliš soustředit jen na duchovní stránku, můžeme mít problémy s materiálním zabezpečením našeho života (postarat se o své vlastní potřeby, potřeby rodiny, dětí atd.). 

Každý by si tak měl najít svoji vlastní rovnováhu mezi duchovní a materiální energií a využívat obě tyto energie k naplněnému životu. 
 

Tento článek sepsal pro Letacek.cz Jiří Černák v prosinci 2022.

Další odkazy a články:

Výzva od redakce Letacek.cz
  1. Máte své zkušenosti s Feng Shui? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
  2. Jestli pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.

Autor článku: Jiří Černák
Lektor a poradce Školy Feng Ren Shui, autor knihy Čínské horoskopy - odhalte své pravé já, autor mobilní aplikace Typologie Feng Ren Shui, vydavatel měsíčníku HAPPYWEEK.
skolafengrenshui.wordpress.com - stránky školy
www.letacek.cz/poradatel/1318

Komentáře

zatím žádný. Napište svůj komentář jako první - klikněte zde.

Tento článek je zařazen do kategorie Sebepoznání.
Pro výpis všech článků pokračujte na hlavní stránku blogu.
Kromě článků na LetáčkuCZ najdete hlavně katalog kurzů, seminářů a akcí pro osobní růst různých pořadatelů v ČR (a zahraničí).

Vybrané akce

16. – 18.8.2024, 3 dny
Sebeléčení – sebedůvěra (Olomouc)
Energy centrum, Dolní náměstí 172/16, Olomouc
16. – 18.8.2024, 2 dny
Vnitřní žena a vnitřní muž, zážitkový seminář
Liberec, Josefinino údolí 106/13
27.8. – 28.7.2024, ?
Workshop: Emoční restart
Waldorfská škola Olomouc, Tomkova 420/48