Centrum Mysteria

Centrum Mysteria nabízí semináře a workshopy zaměřené na sebepoznání, osobnostní růst, prožitkové a sebezkušenostní dílny vedené zkušenými lektory z celé ČR. Místa konání: Rychnov nad Kněžnou, Dolní Hedeč, Lanškroun ...

"Nejvzácnější věcí na světě je poznání, jak náležet sám sobě."
Michel de Montaigne, Of Solitude (Ze samoty)

Tel.: 603 354 115

Akce Centrum Mysteria

Máte dobré zkušenosti s akcemi Centrum Mysteria? Podělte se!