Psychoterapeutické poradenství

Individuální, párové i rodinné konzultace s využitím psychoterapeutických (případně koučovacích) metod. Používáme přístup zaměřený na řešení potíží, které lidem brání ve spokojeném životě, jako jsou
úzkosti, strach, panika,
deprese, fobie,
nadměrný stres, únava, prokrastinace,
nízké sebevědomí,
potíže v zaměstnání, s učením a pamětí,
syndrom vyhoření,
problémy se spánkem, skřípání zubů ve spánku,
potíže a krize v mezilidských vztazích, rodinné problémy, osamělost,
bolesti hlavy, břicha apod. bez lékařského nálezu, psychosomatické potíže.
Poskytuji také podporu při zvládání změn a obtížných období života (rozchody, partnerské krize, odchod dětí z domova, ztráta blízké osoby, hledání životní náplně aj.).
Organizacím a pracovníkům v pomáhajících profesích nabízím podpůrnou supervizi.
Vedu semináře rodinných a systemických konstelací.

Adresy pracovišť:
Praha, Dykova 31, Vinohrady
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 11
Tel.: 606 911 590

Akce Psychoterapeutické poradenství

Máte dobré zkušenosti s akcemi Psychoterapeutické poradenství? Podělte se!