Pondělí
7
srpna

Síla lásky pro bojovníky Světla

Xolotl Martinez (Mexiko)
7. srpna 18:00 – 21:00

Úplňkové setkání s aztéckým strážcem moudrosti Xolotlem.

„Setkání v jemných aspektech Lásky, iniciace v rezonanci vnitřních a vnějších láskyplných vibrací.“

Bojovník Světla ví, že v tichu jeho srdce existuje řád, kterým se orientuje.
Bojovník Světla potřebuje lásku. Cit a projev lásky jsou součástí jeho přirozenosti. Pokud bojovník před západem slunce není šťastný, něco není v pořádku.

Témata setkání:

Různé úrovně lásky

Mayské symboly a zkušenost lásky

Láska a sexualita

Láska, přátelství a štěstí

Den setkání je dle mayského kalendáře ve znamení OC – PSA a večerem projde též mocná energie úplňku. Výjimečný den pro pěstování krásy srdce, vysoké citlivosti, intuice a mimosmyslového vnímání.

Účastnit se mohou osoby starší 13 let.
Přijďte ve volném pohodlném oblečení světlých barev.
Přineste nějaké květiny.

Xolotl Martinez (Mexiko)

Je aztécký strážce moudrosti a náčelník posvátných obřadů. Je učitelem posvátných tanců, průvodcem očistných potních rituálů Temazcalli a expertem na aztéckou kosmologii, stejně jako šamanské léčivé techniky.

Xolotl se narodil v roce 1953 na místě zvaném Xochimilco – Místo květin. Díky tomu, že byli jeho předkové oddaní své kultuře a tradici, pronikl do tajných učení a bohaté kosmovize, která sahá až k počátkům věku Pátého Slunce a spojuje jeho předky s linií dávného národa Teochichimeců. Učil se různým druhům přírodní léčby, krystaloterapii, józe, taichi a pracoval s technikami přežití ve volné přírodě.

Ve své komunitě je Xolotl známý jako člověk, který chrání a stará se o kulturní dědictví svých předků, praktikuje a vyučuje ceremoniální aztécké tradice a propojuje je s různými domorodými rituálními praktikami, které obklopují jeho život v Mexiku i mimo něj. Ve svém aktivním životě se podílí na setkávání a propojování znalostí moudrých stařešinů a zasvěcování mladé generace do starodávných tradic a kultury. Na podzim roku 2015 byl hlavním organizátorem celesvětového “10. setkání moudrých babiček a dědečků planety”, které se konalo v Mexiku ve dnech podzimní rovnodennosti.

Xolotl také poskytuje individuální léčivou terapii.

Cena 400 Kč. Pro rezervaci místa je nutná registrace předem.

Vybrané akce:

14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 400 Kč. Pro rezervaci místa je nutná registrace předem.
Lektor: Xolotl Martinez (Mexiko)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409