Úvodní výcvik facilitace poradního kruhu

Inzerát z rubriky Různé. Pro návrat na výpis inzerce klikněte tady.
3.10.2022, Pondělí, 17:07

Chcete posílit dovednosti komunikace a naslouchání?
Chcete prohloubit své facilitátorské dovednosti?

Výcvik má dvě části:
COUNCIL I. - úvod do praxe se věnuje seznámení a praktikování různých forem Councilu (např. základní, síť, spirála, akvárium, diadický), procesům rozhodování a skupinového učení.
COUNCIL II. - prohloubení praxe se, mimo jiné, věnuje využití různých forem Councilu v pracovním i osobním životě (např. škola, organizace, rodina a další).
Naším cílem je účastníky výcviku připravit a podpořit, aby sami poradní kruhy ve svém životě používali, nabízeli a facilitovali.

Co se můžete naučit ?
* jak pracovat se záměry (např. naslouchání a sdílení ze srdce, důvěrnost),
* techniky potřebné pro zručnou facilitaci,
* soucitné naslouchání (bez posuzování),
* otevřenou komunikaci,
* sdílení esence příběhu a naslouchání vnitřním pohnutkám,
* učení se jednat a myslet jako (jeden) kruh,
* využívat poradní kruh jako efektivní nástroj pro:
- budování komunity
- udržitelné rozhodování
- usmíření a k prevenci konfliktů

KDY
Otevřený Council
17.10. 2022 od 18.00 do 20.00
Council I.
24.10. / 27.10. / 31.10. / 3.11.2022 od 17.30 do 20.30
Council II.
13.2. / 16.2. / 20.2. / 23.2.2023 od 17.30 do 20.30

KDE
Online na platformě Zoom
(jazyk komunikace AJ/ČJ - překlad bude zajištěn)

CENA
Council I. - 3 600 Kč* (záloha 1 200 Kč)
Council II. - 3 600 Kč* (záloha 1 200 Kč)
Mezinárodní certifikát 350 Kč
(The center for Council Training Israel and CCT California)
* Zahrnuje průvodcování, mentoring a podporu průvodců, organizaci a studijní materiály.
Finance by pro nikoho neměly být překážkou v účasti. Pokud máte o akci zájem a je mimo vaše možnosti, ozvěte se nám.
Naším záměrem je, vás podpořit, aby jste sami poradní kruhy používali ve svém životě.

Přihlásit se můžete zde: https://bit.ly/3eLH7Rw
Můžete se zúčastnit Councilu I. a později se rozhodnout pokračovat.

Již nyní se na vás těší trenérky councilu
Itaf Awad, mezinárodní trenérka Councilu, která vede také Restorativní mírové rozhovory a věnuje se práci s traumatem a Jaroslava Vatay, Council facilitátorka a trenérka ve výcviku. Průvodkyně přechodových rituálů & lektorka.

Bližší informace: Jana Rudyšová jana.rudysova@gmail.com, +420 775 335 574

Odpověď na inzerát