Neděle
22
července
Neděle
29
července

FESTIVAL SOBĚSTATEČNOSTI

mnoho
Vítejte na strákách FESTIVALU SOBĚSTA(TE)ČNOSTI, který má za cíl podporovat a šířit vizi udržitelného a soběstačného života.

V roce 2018 chystáme dvě události:
22. – 29. července týdenní festival na Sklenářce
29. – 30. září víkendový festival v Praze na Vyšehradě – prolnuto s 8. ročníkem VEGEFESTu

Program a přihlášky na www.festivalsobestatecnosti.cz

Festival soběsta(te)čnosti vyklíčil z životní zkušenosti několika lidí, kteří se rozhodli žít v souladu s přírodou, sebou samým i ostatními bytostmi, způsobem života, který co nejméně zatěžuje životní prostředí a hledají cesty k větší svobodě soběstačnosti.

Festival nabízí platformu pro všechny, kteří cítí zodpovědnost za stav životního prostředí i vlastní život, chtějí žít vědomě a s otevřeným srdcem a sdílet své zkušenosti. Přinese poznatky a zkušenosti z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších.

Koná se v přírodě, kde si můžeme užít trávu pod nohama, slunce nad hlavou, vítr ve vlasech a ucítit a uctít sílu Matky Země, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme.

Poslání festivalu:
sdílet zkušenosti z vlastní cesty a inspirovat ostatní
prakticky ukázat, jaké okamžité změny k lepšímu můžeme udělat v různých oblastech každodenního života
podpořit projekt Sklenářky a jejích obyvatel, kteří se podílejí na přípravě i programu festivalu

O nás
Žijeme na Sklenářce uprostřed lesa a kultivujeme její prostor tak, aby mohl sloužit ostatním jako místo k zastavení, učení, léčení a inspiraci. Učíme se žít v rovnováze mezi osobním a kolektivním, vnitřním a vnějším, hmotným a duchovním. Vítáme dary i výzvy života ve Společenství, oslavujeme jedinečnost každého a hledáme, jak může každý z nás nejlépe sloužit sobě, světu i Životu.

Ačkoli tento pokus se sebou sama stále probíhá, cítíme, že přišel čas naše zkušenosti sdílet a poslat je jako inspiraci dál do světa k těm, kterým se budou hodit.

Je naší prioritou uživit se tím, čemu ze srdce věříme. Dává nám proto největší smysl podělit se o naši každodenní realitu a získat z toho podporu pro další činnosti a aktivity, které vizi dále rozvíjejí. V současné chvíli téměř všichni obyvatelé Sklenářky stále pracují i „venku“ a soběstační tedy v tomto smyslu nejsme.

Festival pořádají
Honza a Tereza Dlabalovi – FLORESTA
Petr Hájek a Jitka Šmejkalová – SoMA
Sklenářka – Centrum meditace a přírodního učení & Společenství obyvatel

Vybrané akce:

5. – 10.10.2021, 5 dnů
Navaratri - (od)pouštění, zazdrojování, imunita
Sklenářka
30.9.2021 – 22.1.2023, 1 rok 3 měsíce 23 dnů
EKOZAHRADY 2022 - 12 měsíční online kurz
https://kurzy.ekozahrady.online
7. – 10.10.2021, 3 dny
"BÝT ŽENOU JE ÚŽASNE"
Bílý Mrak
9. – 24.10.2021, 16 dnů
Základní kurz Shiatsu - víkendový workshop
Dojo sei aikido Praha 2
9.10.2021, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - podzimní zklidnění
Rybalka
Cena: 500+
Lektor: mnoho
Místo konání:
Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení Sklenářka
Kostelec nad Orlicí
Pořadatel:

Kontakt: Tereza Dlabalová
Další způsob kontaktu: http://www.floresta.cz