Biodanza

První ze série článků o technikách osobního růstu. Biodanza - Tanec života. Co vše se pod tímto názvem skrývá? To se dozvíte v našem článku. Co to je, kdy a kde Biodanza vznikla, jak vypadá lekce, pro koho je vhodná, co vám přinese a spoustu dalšího. Autorkou je Markéta Hrabalová, lektorka Biodanzy a spoluzakladatelka Školy Biodanzy v ČR.

Co je to Biodanza

Bio znamená život a danza - tanec, v překladu tedy „Tanec života“. Neučí se v ní kroky ani figury. Rozvíjí přirozený pohyb, učí nás naslouchat vlastnímu tělu a autenticky se projevovat. Přesto to není volný tanec, má určitou strukturu poskytující bezpečný prostor pro sebevyjádření a prožití vlastních emocí. Prožitek sám tvoří základ Biodanzy. Nemusíte „umět tančit“, abyste se jí mohli věnovat.

Biodanza je také efektivním nástrojem pro rozvoj lidského potenciálu. Podobně jako semínko v sobě skrývá potenciál stromu, taky my sami, pokud máme dobré podmínky, péči a pozornost, můžeme vyrůst v silnou a celistvou bytost. A právě o to v Biodanze jde. Při tanci se spojujeme sami se sebou, abychom objevili svou jedinečnost a vynesli ji na světlo. Je to cesta k sebenaplnění, znovunalezení radosti ze života i k důvěře v sebe i svět kolem nás.

Markéta Hrabalová krátce o Biodanze


Jak Biodanza vznikla

Počátky Biodanzy leží v 60. letech v Jižní Americe, kde chilský antropolog a psycholog Rolando Toro experimentoval s využitím hudby a tance při léčbě psychicky nemocných. Zároveň vedl výzkum, jehož cílem bylo zjistit, co lidé potřebují pro to, aby byli šťastní. Svá zjištění poté využil pro vytvoření  Biodanzy, tanečního systému pro širší veřejnost, který se v jižní Americe brzy stal velmi populární. Zároveň Toro založil školu Biodanzy pro výcvik lektorů ‒ facilitátorů. Ti Biodanzu na konci 80. let přinesli i do Evropy. 


Jak vypadá lekce Biodanzy

Lekce, které se nazývají „Vivencie“ (prožitek, prožívání), mají obdobnou strukturu. Vždy jsou ale jedinečné a nikdy se neopakují. Vivencie trvá zhruba 2 hodiny. Začíná a končí propojením v kruhu, který symbolizuje svět. Po něm následují tance pro aktivaci, naladění se na sebe a ostatní tanečníky. Prostřední část je věnována  sebevyjádření ‒ expresi a druhá polovina, která je klidnější, rozvoji citlivosti a jemnosti.

Klíčovou roli hraje hudba. Tu lektor velmi pečlivě vybírá tak, aby společně s tancem vyvolala emoce a žádoucí prožitek.
Tvoří ji mix nejrůznějších žánrů od španělských rytmů, přes moderní hudbu až po klasiku.

Tance v Biodanze jsou nejen individuální, ale i párové a skupinové. Zatímco individuální tance podporují např. naši schopnost se projevit a navázat kontakt sám sebou, tance ve dvojici nás učí, jak být ve vztahu s druhým a respektovat se navzájem. Skupinové tance zase dávají prostor pro vzájemnou podporu a pospolitost.

Každý tanec má svůj záměr, například v tanci ohně se můžeme dotknout své vášně, kreativity či hněvu, který můžeme bezpečně vyjádřit a přeměnit ho v tvořivou energii. V tanci plynutí se spojujeme s neustálou proměnlivostí života a dostáváme se do flow. 


Čím se Biodanza liší oproti ostatním technikám osobního růstu

Biodanza vypadá velmi jednoduše, a také jednoduchá je. Spojuje emoce, tanec a prožitek. Pracuje s tělem, představivostí, dotekem a kontaktem. Kontakt k nám lidem přirozeně patří, a proto tvoří nedílnou součást každé lekce. Propojujeme se pohledem, držením se za ruce, objetím nebo jemným dotekem. Dochází v ní poměrně rychle k propojení mezi jednotlivými tanečníky a navázání vzájemné důvěry. Ta je pro individuální rozvoj jednotlivce, na nějž je Biodanza prvotně zaměřena, nezbytná. Při tanci v Biodanze nemluvíme, slovům dáváme prostor pouze na začátku Vivencie, abychom při tanci neunikali do své mysli a mohli prožít své emoce naplno. 


Pro koho je Biodanza vhodná a pro koho se naopak nehodí

Biodanza je opravdu pro všechny. Učíme se v ní, jak být autentický a pravdivý k sobě samému. Chcete-li se v životě „pohnout“, at’ už doslova nebo obrazně, může být Biodanza ten správný a jednoduchý způsob. Někoho může zpočátku zaskočit intenzita prožitku nebo otevřenost a blízkost setkání. Někdo si zase může připadat nejdříve příliš obnažený, Biodanza totiž nabízí možnost vidět sama sebe nejen s našimi kvalitami, ale i omezujícími přesvědčeními. 


Kde se můžete s Biodanzou setkat

Dnes se Biodanza tančí v 50 zemích světa včetně České republiky. Lekce u nás v ČR nabízejí dvě lektorky (Markéta Hrabalová a Aneta Končulová), které tu v roce 2019 otevřely školu pro budoucí facilitátory.


Mé osobní zkušenosti s Biodanzou

Můžete se těšit na další článek! Bude o tom, co Biodanza udělala se mnou. "Biodanza mě postupně úplně proměnila“


Resumé

Biodanza je velmi láskyplná, přirozená a ohleduplná metoda, jenž nás vede k větší citlivosti a svobodnému vyjádření. Pomáhá nám žít radostnější a bohatší život, zamilovat se do něj a vidět ho v jeho posvátnosti. 


Markéta Hrabalová, duben 2021

Další odkazy:

 
Výzva od redakce Letacek.cz
  1. Máte své zkušenosti s Biodanzou, případně tipy, kde ještě se dá Biodanza zažít? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
  2. Jestli sami pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.

Markéta HrabalováAutorka článku: Markéta Hrabalová 
Osobním rozvojem se zabývá řadu let. Biodanzu poznala v Německu, kde absolvovala tříletý výcvik u lektorky pocházející z Argentiny. Od roku 2004 vede pravidelné lekce a semináře převážně v Praze. V roce 2019 spoluzaložila školu pro lektory Biodanzy v České republice. Na Biodanze obdivuje její hloubku a jemnou léčivou sílu. www.biodanzapraha.cz
 

Komentáře

zatím žádný. Napište svůj komentář jako první - klikněte zde.