Čtvrtek
21
července
Neděle
24
července

Munay Ki - Cesta srdce

Hanka Munay
„Munay-Ki - Cesta srdce": zasvěcení do posvátných obřadů Munay Ki - síly čisté a bezpodmíněné lásky. Pořádá a provází Hanka Munay.

Přechodové a iniciační obřady jsou po tisíciletí praktikovány všemi národy na Zemi. Munay Ki označuje cyklus prastarých, mimořádně silných iniciačních a přechodových rituálů, které jsou založeny na tradičních šamanských praktikách pocházejících z oblasti And a Amazonie. Slovo „Munay“ znamená v Q´echua jazyce (mluvené domorodým kmenem Q'ero) přibližně „Láska nebo také Vůle“. Slovo „Ki“ znamená „Síla“ nebo „Životní energie“. Výraz „Munay-Ki“ vyjadřuje nejen „Sílu Lásky“ a „Životní Energie“, ale připomíná nám, že můžeme lásku milovat a v čisté lásce vědomě, aktivně a bezpodmíněně žít. Rozhodneme-li se od srdce pro život v lásce, pro sílu lásky ve slovech, myšlenkách a činech v každodenním životě, odpovědí na to bude znovu láska a láskou naplněný život.

Přijetím obřadů Munay-Ki je pro nás snazší porozumět jazyku své duše a osvobodit se od starých ran, zapletení, přesvědčení a škodlivých energií. S každým obřadem se v nás otevřou a propojí určité síly a energie, jako aktivační kódy. Poté začíná (sebe)léčení a transformace na všech úrovních lidské existence – duchovní, energetické, mentální i fyzické.

Otevíráme se své vlastní moudrosti ve spojení se silami přírody a tvůrčí silou Života. Otevíráme se lehkosti Bytí a Spolubytí v pravém vztahu ke svému „Já“ a k ostatním bytostem – Životu v „Ayni“.

V první fázi cyklu Munay Ki v termínu od 21. – 24.07.2022 obrdržíš zasvěcení do čtyř základních rituálů:

Rituál Léčitele – otevření sebeléčebných sil – Hampe Ritus
Rituál Pásu síly a ochrany – posílení a ochrana vlastního světelného energetického pole – Chumpi Ritus
Rituál Harmonie – očista, harmonizace a posílení energetických center/čaker – Ayni Karpay Ritus
Rituál Vizionáře – otevření třetího oka – Kawaq Ritus

Dále tě v rámci tohoto víkendového programu čeká:
cvičení pro spirituální transformaci a cestu k celistvosti v propojení s rodovou tradicí Inků
práce se čtyřmi směry – medicínským kruhem a silovými zvířaty
práce s archetypy/čakrami a dechová cvičení
šamanský ohňový rituál
zvuková meditace, hudba a zpěv

*Zasvěcení Munay Ki je nonprofitová záležitost, nicméně prosím o energetické vyrovnání za přípravu programu a sdílení prostoru – 3 500 – 4 000,– Kč dle počtu zájemců.

Začátek programu ve čtvrtek 21.7. od 20h, (po večeři). Ukončení v neděli 24.7. po 15h. Prosím, pokud máte, přivezte si své hudební, či doprovodné nástroje.*

„V životě člověka jsou dva důležité dny: den, kdy se narodí a den, kdy zjistí proč.“ Don Augustin de Mexico

---s Láskou v Ayni---

PŘIHLÁŠKA do 17. července: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTc5xrMP3pKWay-oiiJOml6lnzRyh5FAsRO3qG2pcFsZ843g/viewform

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 18 dnů
Cena:
Lektor: Hanka Munay
Místo konání:
Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení Sklenářka
Kostelec nad Orlicí
Pořadatel:

Kontakt: Tereza Dlabalová
Další způsob kontaktu: http://www.floresta.cz