Čtvrtek
11
ledna

Spirituální aspekt v procesu léčení

Mike Boxhall (Velká Británie)
11. – 14. ledna 2018

Postgraduální kurz, jehož záměrem je otevřít profesionálním terapeutům (kraniosakrálním terapeutům, osteopatům, fyzioterapeutům, psychoterapeutům) nový obzor a příležitost dotknout se dalších rozměrů léčení. Výuka pokračuje tam, kde koncept léčení a dovednosti terapeuta narážejí na své hranice. Specifické je, že se pracuje s tím, co se nelze naučit nebo získat, ale s čím se lze spojit přímo ve vlastním těle.

Budeme využívat způsob práce na stolech vlastní craniosacrální biodynamické terapii, totiž interaktivní spojení skrze ruce na těle. Plně se přitom využívá jednotné skupinové pole. Klasický přístup craniosacrální terapie je obohacený o další úrovně vnímání a zpětnou vazbu. Spíše nežli o výklad, jedná se tedy ve větší míře o formu společné praxe. Praxe, která vede k rozšířenému vědomí a navázání spojení s vlastními esenciálními kvalitami.

Záměrem tohoto kurzu je zkušenostně zkoumat spirituální aspekty léčení. Předpokladem je, že spiritualita je ve skutečnosti přirozená a je součástí našich ztělesněných bytostí. Není někde venku a nelze ji získat tím, že se staneme nějak lepšími. Je to esence naší ztělesněné přirozenosti a spojit se s ní vyžaduje zažívat sami sebe bez vytváření si názoru.

Mike říká, že nemůžete učit spiritualitu, ale je možné připravit podmínky, v nichž se odhaluje. Hlavní část této práce je pomocí pociťovaného vjemu přijímat informace o tom, kdo jsme, když nereagujeme na naše zvyklosti. Přijímat v tichu a bez posuzování, v bezpečí dobře vedené skupiny lidí sdílejících své zkušenosti.

Takový způsob práce může být též považován za obnovení rovnováhy ženských a mužských principů (které v nás často bohužel převažují ve prospěch mužských).

Pro koho:

V minulosti se Mike většinou soustředil jen na práci s terapeuty. Celkem nedávno se ukázalo, že to není práce, která by měla být vyhrazená pro nějaký exkluzivní klub lidí. Měla by být nabídnuta každému, kdo se snaží rozšířit smysl života spíše, než jen zvýšit efektivitu povolání. Jedinou podmínkou je, že lidé by měli být otevření k prozkoumávání, neboť neexistuje žádný prostor pro výuku v nádobě, která je již plná názorů.

Mike Boxhall (Velká Británie)

Ve svých 86 letech je jedním z neúnavných učitelů, který je inspirací pro terapeuty po celém světě a za nímž jeho žáci přicházejí bez váhání. Je proslulý pozoruhodnými výsledky svého výzkumu a praxe. Jeho výuka vychází z bohatých zkušeností na poli terapie. Původně craniosacrální terapeut a člen Asociace kraniosakralní terapie, vyškolen také v psychoterapii, poradenství a akupunktuře, se v posledních letech zaměřuje na syntézu a vytváří koherentní model tělesné terapie, která zahrnuje i mysl a ducha.

V současné době nalézá rezonanci mezi starověkou moudrostí a nejmodernější vědou, zastoupenou epigenetikou a biocentrismem. Jeho výzkum se točí kolem oživení vztahu mezi moudrostí, ženským principem, srdcem s intelektem, mužským principem a mozkem.

Jeho kurzy jsou původně určeny terapeutům jako praxe, která otvírá bránu k jinému rozměru léčení, obnovuje spojení s esenciálními kvalitami a vede k rozšířenému vědomí.

Posledních 40 let vyučuje v několika zemích, ve Španělsku, Itálii, Rusku, Argentině, Uruguayi, Chile, Spojených státech a Německu.

www.stilness.co.uk

Dílna je intenzivní (čtvrtek – neděle 9:30 – 18h). Možnost přespání v místě konání.

Cena 14 500 Kč s DPH.

Vybrané akce:

22. – 24.2.2019, 2 dny
Hlasový workshop s Idou kelarovou
Centrum LORETO
16.3.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - s vůní jara
A centrum
5. – 7.4.2019, 2 dny
MUŽSKÁ SÍLA - Masculine Power
Meditační centrum Lažánky
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
25. – 28.4.2019, 3 dny
I. STUPEŇ Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy, základní kurz 25.-28.4.2019
Meditační centrum Lažánky
Cena: 14 500 Kč s DPH.
Lektor: Mike Boxhall (Velká Británie)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409