Pátek
2
června

Hlas a síla projevu

Komala (Brazílie)
2. – 4. června 2017

Už jako embrio v matčině lůně jsme velmi citliví na zvukové vibrace, na které můžeme reagovat. Tyto vibrace k nám přichází přes matku, která nás spojuje s vnějším světem. Rodíme se s velkým nástrojem, jehož prostřednictvím můžeme reagovat na způsob, jakým vnímáme život: dělat zvuky a vyjádřit náš vnitřní svět a naše potřeby skrze hlas. To je začátek naší schopnosti zpívat.

Pracovat na hlase neznamená naučit se zpívat. Jde o záchranu naší přirozené schopnosti zpívat spontánně a vyjadřovat tak naše vnitřní zkušenosti a naši duši. Takový způsob zpěvu je duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření. Je voláním po tom být plně v přítomném okamžiku a cokoli se děje vyjádřit zpěvem. Když se učíme naslouchat tomu, co se děje uvnitř nás, a dáme tomu prostor, umožníme, aby to bylo vyjádřeno vnějšímu světu, pak přirozenou cestou nastává harmonie.

U většiny z nás došlo k bolestnému potlačení našeho přirozeného daru vyjádřit sama sebe prostřednictvím hlasu, a tak vše, co zažíváme, necháváme ukryté uvnitř, nebo to vynášíme na povrch překrouceným a zmateným způsobem. Tělo si tak muselo vytvořit vzorce – napětí a držení – aby všechny ty věci, které nemohly být vyjádřeny, udrželo uvnitř určitým způsobem v pořádku.

V této dílně se naučíme skrze dech a pohyb vytvořit v těle prostor, aby zvuky, které uvnitř křičí, mohly být vyjádřeny. Osvobození těchto vnitřních zvuků je jako balzám, jako vnitřní masáž našich tkání, svalů, kloubů a buněk. Budeme následovat čakrový systém jako mapu, která nám umožní prozkoumat různé rozsahy a kvality zvuků, od těch nejnižších k nejvyšším frekvencím, od hrubosti k jemnosti, od hněvu k lásce, od potěšení k bolesti, od moci k radosti. Toto zkoumání přinese nové rozměry a kvality našemu zpěvu stejně jako mluvenému hlasu.

Na této cestě je schopnost naslouchat stejně důležitá jako schopnost vyjadřovat. Jako posluchači otevřeme všechny naše smysly, naše srdce, mysl, buňky k naslouchání vibrací. Staneme se naprosto přítomni a otevřeni přijímat.
Když nasloucháme a jsme vnímavým zrcadlem, začneme mnohem jasněji cítit místa v našem těle, mysli a duši, která reagují, odmítají, stahují se. Uvědomění si takovýchto vnitřních míst je prvním krokem k tomu, abychom jim dali prostor a nechali je expandovat. Budeme zkoumat a hrát si s mnoha možnostmi našeho lidského hlasu v jeho nekonečných kvalitách zvuků, s úmyslem vyjádřit naše jedinečné Já a dosáhnout hloubky našeho vnitřního ticha.

Vítejte na hluboké a hravé cestě do nitra sebe samých!

Komala de Amorin (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

“Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.”

V době před seminářem bude Komala také poskytovat individuální poradenská sezení.

Článek o Komale v časopisu Regenerace.

Dílna je intenzivní (pátek 9:30 – 19:30, sobota 9:30 – 19:30 a neděle 9:30 – 18h) a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Možnost přespání v Druně pro mimopražské účastníky.

Cena 4 500 Kč s DPH při platbě zálohy do 2. května.

Po tomto datu je cena 4 800 Kč s DPH.

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 300 Kč.

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 4 500 Kč s DPH při platbě zálohy do 2. května.
Lektor: Komala (Brazílie)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409