Pátek
1
září

Výcvik pro život VII. - Korunní čakra

Komala (Brazílie) a Khushru (Rakousko)
1. – 6. září 2017

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

       
1.  
Základní čakra:     
vyživení kořenů
2. – 7. února 2018

2.
Sakrální čakra:
pocity, plynutí, spojení
1. – 6. června 2018

3.
Solární čakra:
vlastní síla a energie
    28. září – 3. října 2018

4.
Srdeční čakra:
láska, vztahy, kreativita
1. – 6. února 2019

5.
Krční čakra:
komunikace, kreativita
7. – 12. června 2019

6.
Třetí oko:
vnitřní vize a intuice
19. – 24. května 2017

7.
Korunní čakra:
vědomí a spiritualita
1. – 6. září 2017

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku.
Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize.
Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Korunní čakra – vědomí, duchovnost a smysl života

Sedmá čakra, známá jako „Koruna“ je středem čistého vědomí. Je to místo, kde jsme spojeni s veškerým poznáním, mimo hranice prostoru a času. Představuje „Vědomí“, princip na jehož základě fungují všechny čakry, který dokáže vidět, hovořit, milovat, jednat, cítit a žít.

Mezi témata Koruny patří transcendence, moudrost, univerzální identita, porozumění, smysl života, inspirace a duchovní spojení. Ve svém negativním vyjádření se projevuje jako nadměrná závislost na formě a vzhledu.

Nadešel čas spočinout ve vědomí bytí a stát se „svědkem“, který nesoudí ani nehodnotí, nýbrž si jednoduše všímá všeho, co je.

V tomto modulu:

poznáme Inspiraci jako hlavní hnací sílu pro změnu a vývoj celého lidstva i každého člověka jednotlivě

budeme se ptát po smyslu života, po hlubším významu našeho žití, proč jsme skutečně zde, jaké jsou naše dary, výzvy a potenciál

posvítíme si na svou připoutanost k omezeným strukturám, konkrétním plánům a myšlenkám, které nám brání stát se celistvými v celém svém bytí

prozkoumáme pojmy „meditační technika“, „prožitek meditace“ a „stav meditace“

budeme hloubat nad našimi koncepty boha, vyšší bytosti či božské síly, zbavovat se omezujících přesvědčení o náboženství a objevovat svůj jedinečný vztah k „Duchovnosti“

Toto centrum se rozvíjí v průběhu celého života, od samého početí. V dospělosti se rozšiřuje s tím, jak se tážeme po smyslu života.

Tady dospíváme k porozumění vztahu mezi vědomím a hmotou, můžeme se volně pohybovat tam a zpět mezi prostorem a formou, tichem a zvukem, prázdnotou a plností, absolutním a relativním. Vstoupíme hlouběji do meditace jako praxe nečinění, ponoříme se do prostoru ticha beztvarého vědomí.

Přes Korunu se dostaneme až na konec naší duhové cesty po sedmi čakrách, a zjistíme že je to jen další krok, kterým se ocitáme na novému začátku.

Komala de Amorin (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

“Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.”

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

www.vycvikprozivot.cz

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy.
Začátek v pátek 1. září večer. Konec ve středu 6. září odpoledne.

Cena 8 900 Kč při platbě zálohy do 4. srpna. Po tomto datu je cena 9 600 Kč. Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 900 Kč.

Sleva 35 % pro účastníky, kteří se již tohoto modulu zúčastnili a chtějí si jej zopakovat.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 250 Kč/noc na matraci ve vlastních spacácích, nebo 350 Kč/noc na posteli s lůžkovinami. Strava 280 Kč/den.

Osobní pozvání Komaly a Khushrua

Milí přátelé,

Rádi bychom vás osobně pozvali na VÝCVIK PRO ŽIVOT – proces vnitřního růstu.

VÝCVIK PRO ŽIVOT je založený na systému čaker. Tento systém pracuje s neustálým proudem životní síly, propojuje mysl, tělo a ducha. Systém čaker je mapa, která nám poskytuje systematický a přímý přístup k čištění a otevírání se. Jasně nás vede hluboko ke konkrétnímu aspektu našeho života, abychom ho dokázali vztáhnout k celistvosti nás samých v těle, mysli i na úrovni emocí, jakožto duchovní, mentální, kulturní a společenské bytosti.

Jde o proces, který otevírá dveře k naší fyzické síle a zdraví, k emocionální svobodě, k naší vnitřní síle a volání srdce po intimitě a spojení. Vytváří prostor pro jasnou komunikaci a kreativitu. Mezitím, co se stále více přibližujeme k naší lidské přirozenosti, mystický a transcendentní aspekt naší bytosti se může přirozeně projevit.

VÝCVIK PRO ŽIVOT vám dá základní a účinné nástroje pro rozvinutí a obohacení každodenního života. Budete vedeni skrze proces ve skupině. Díky tomu a díky vlastní individuální práci, objevíte váš vrozený potenciál, najdete cesty, jak znovu uvést vlastní život do souladu s vaší individuální podstatou, založením a vlastnostmi.

Důležitou součástí metodologie tohoto výcviku, je výuka čtení energií a procvičování, jak podpořit a provést druhého člověka jeho individuálním procesem. Tyto dovednosti jsou důležité a můžete je využít pokud pracujete s lidmi v terapeutickém vztahu i v osobním životě a to jak v zaměstnání, rodině či mezi přáteli. Je to cesta k obohacení vztahů s lidmi a celým světem.

Tento proces je kontinuální a bude probíhat v rozmezí tří let. Každý blok je věnován tématům a souvislostem jedné konkrétní čakry. Každý blok je ucelený sám o sobě, a je tedy možné účastnit se vybraných bloků jednotlivě, aniž byste museli absolvovat celý výcvik. Pokud se rozhodnete projít celým výcvikem, budete dostávat úkoly mezi jednotlivými bloky a mít přístup k supervizi a ke konzultaci s učiteli přes internet.

Hlavní výukové metody, které používáme: práce s tělem, bioenergie a uvědomovací fyzická cvičení, dynamické a klidové meditace, smyslové a tělesné uvědomování, práce s hlasem, čtení energie, koučování, skupinová dynamika a individuální historie, učení se rozumět energetickým úrovním a strukturám druhého, výuka čakrového systému a souvisejících témat.

Těšíme se na společnou cestu!
S láskou a světlem,

Komala a Khushru

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 8 900 Kč při platbě zálohy do 4. srpna. Po tomto datu je cena 9 600 Kč. Pro rezervaci místa je potře
Lektor: Komala (Brazílie) a Khushru (Rakousko)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409