Porod, porodní trauma a kraniosakrální terapie.

Terapeutka Lenka Lorien Kolárová v článku sdílí své osobní zkušenosti a úspěchy s kraniosakrální terapií u miminek a dětí. Jak a s čím může kraniosakrální terapie miminkům pomoci, jak funguje šok z porodu, jak se může řešit a následně "opravit" a tím srovnat spousta jiných věcí.

Porod - kompas našeho života

To, jaký je náš porod, může být jedním z nejdůležitějších faktorů při určování celé naší budoucnosti. Může mít pozitivní nebo negativní vliv a to nejen na naše dětství, ale i na samotnou povahu celého našeho života. Porod může být velmi krásným zážitkem – pro maminku i miminko. Je-li plynulý a snadný, může přispět ke zdravému, šťastnému miminku. Miminku, které si užívá spokojené a pohodové dětství a následně rozvíjí dovednosti a sebevědomí, které vedou ke šťastnému a úspěšnému životu. Na druhou stranu může být porod velmi traumatický. Může mít za následek těžká tělesná postižení, která výrazně omezují vývoj a schopnosti. Může vyústit v psychické a emocionální trauma, které pak ovlivňuje celý náš psycho-emocionální vývoj.

V souvislosti s kraniosakrální terapií se nevyhnutelně zabýváme řešením problémů a nápravou různých poškození. Společně dnes budeme do hloubky zkoumat různé problémy a obtíže spojené s porodem a možnosti, jak je poléčit. Při tom všem však prosím mějme na paměti, že porod může být velmi krásný zážitek. 


Následky šoku - porodní trauma

Překvapivě mnoho dětí po porodu trpí kolikou, pláčou a křičí, jsou neklidné, rozrušené a špatně spí. Příčinou může být porodní šok. Pokud se tělo s šokem nevypořádá, mohou z těchto dětí vyrůst neklidné hyperaktivní děti, které mají potíže se soustředěním a udržením klidu a v důsledku toho může být jejich výchova obtížná. Pokud potřeby těchto dětí nejsou dlouhodobě uspokojeny, mohou z nich vyrůst neklidní, podráždění, nadměrně aktivní a vystresovaní dospělí

Pokud není šok ze systému (našeho těla) odstraněn, může ovlivnit naše budoucí chování a rozhodování. V naší době se tyto šokové stavy spojené s porodem většinou neřeší. Například císařský řez, porod kleštěmi, komprese crania (lebky dítěte) při průchodu porodním kanálem, uměle vyvolaný porod a použití chemických léků, nedostatečně vytvořený bonding (citové pouto mezi matkou a miminkem), oddělení miminka od maminky na delší dobu, nedostatečná péče a citlivost nemocničního personálu. Běžně se tato traumata neuvolňují a ani se jimi nikdo nezabývá. A proto se na nevědomé úrovni předávají dál. Porodní trauma zakořeněné v našem těle v takto raném věku vytváří mnoho přímých symptomů a účinků, ale také dělá ze všeho v životě větší boj. Ztěžuje člověku vyrovnat se se všemi aspekty života a podmiňuje ho k silnější reakci.

Šok z traumatického porodu může mít dalekosáhlé důsledky, které mohou ve větší či menší míře ovlivňovat život dítěte, ale i dospělého po celý život. Může celkově ovlivnit kvalitu našeho života. A proto je dle mě velmi důležitým tématem, kterému bychom měli věnovat pozornost. S porody zacházet citlivě a případná vzniklá traumata s miminky,  dětmi i s dospělými poléčit.
Práce s traumatem a terapie přijetím. Lenka Lorien Kolárová.


Jak funguje kraniosakrální terapie u miminek

Kraniosakrální terapie je jemný a přesto velmi účinný způsob, jak podpořit miminko v uvolnění následků z traumatického porodu. Kranio pracuje s jemnými rytmy v těle, které jsou součástí naší lidské bytosti. Všechny naše tkáně a tekutiny se pohybují těmito rytmy. A pro zachování našeho zdraví je zásadní, aby tyto rytmy probíhaly volně a bez překážek. Všude tam, kde se rytmy nevyjadřují, dochází obvykle k držení nebo sevření těla. Kontrakce (stažení) může být způsobena například fyzickými problémy během porodu, emoční náročností porodu nebo šokem nervového systému. Pokud bylo některých z těchto impulsů příliš mnoho na to, aby je tělo zpracovalo v okamžiku, kdy k nim došlo, zachytí se v tkáních a nervovém systému a často vedou k různým symptomům jako je častý pláč novorozence, špatný spánek, potíže s trávením, svalové napětí, podráždění, špatné snášení změn, vztek apod. Kraniosakrální terapeut používá velmi jemný dotek na těle, aby určil, kde se tyto rytmy volně vyjadřují a kde jsou omezené. Terapeut pak podporuje systém dítěte, aby uvolnil omezení a obnovil svobodné vyjádření rytmů.


Proč miminka potřebují kraniosakrální terapii?

Novorozené dítě právě prošlo jednou z nejintenzivnějších zkušeností, se kterými se jako lidské bytosti setkáváme, svým narozením. I když porod proběhl bez komplikací, miminko se potýká s velkou intenzitou a samotný proces může být docela zdrcující. Otisky z porodního zážitku se často nevyřeší samy od sebe a zůstávají v těle a nervovém systému malého miminka. V důsledku toho může být ovlivněno přizpůsobení se životu mimo dělohu. Dítě může být dezorientované a bude mít problém se "zabydlet" ve svém novém prostředí.

Autonomní nervový systém dítěte (ANS) může být silně ovlivněn porodem. Může být ve stavu boje nebo útěku, což je součástí našeho mechanismu přežití. Stav boje nebo útěku může vést k mnoha příznakům, včetně úzkosti, neklidu, neutišitelného pláče, nespavosti, problémů s kojením, zažívacích problémů atd. Stresovaný ANS se může také vyjádřit opačně: dítě může hodně spát, být velmi tiché a pomalé. Nemusí se s ním dobře komunikovat, má problémy s připoutaností a vypadá odtažitě.

Obecně platí, že čím více komplikací během porodu nastane, tím více je postižen nervový systém dítěte. I hladký porod však může zanechat vliv na ANS. Kraniosakrální terapie může pomoci nervové soustavě dítěte uvolnit energii pro přežití a dosáhnout tak větší rovnováhy a vyrovnanosti.


Fyzické problémy související s porodem, které se samy nevyřeší

Během porodu se kosti lebky kojenců pohybují, aby umožnily hlavičce dítěte změnit její tvar tak, aby prošla porodním kanálem a poté pánví matky. Kosti lebky se mohou navzájem překrývat, aby se přizpůsobily procesu porodu. Je to normální proces, známý jako komprese/dekomprese. Kosti se obvykle přirozeně pohybují zpět na své místo. V některých případech (zvláště pokud je dítě příliš násilně vytaženo) může dojít k nepřirozenému tlaku na kosti, které se následně nemusí správně zahojit a/nebo srůst. Někdy se hlava nebo tělo dítěte po stlačení v porodních cestách zcela neuvolní. Kosti v hlavě mohou být posunuty přes sebe, nebo se mohou stlačit prostory mezi kostmi, což vede k tlaku na důležité nervy a krevní cévy.  

Kojenci, kteří jsou narozeni císařským řezem, mohou být také ohroženi poraněním hlavy. Studie naznačují, že děti narozené císařským řezem mají dokonce více abnormálních změn ve srovnání s kojenci narozenými vaginálním porodem. To může být zčásti způsobeno tím, že zážitek z císařského řezu je násilnější. Toto prožité "násilí" může způsobit například poruchy motoriky, problémy s dýcháním, koliku, potíže se spánkem, zažívací potíže a další. Kraniosakrální terapie může pomoci dětskému tělu na strukturální úrovni, takže vzorce komprese mohou být vyřešeny. 

Stále více výzkumů ukazuje, jak důležité je pouto a vazba na jeho pečovatele pro kojence v prvních měsících života (tzv.bonding). Jakékoli fyzické příznaky nebo stres nervového systému dítěte mohou přerušit tento proces vazby, což vede k dalším komplikacím. Během růstu dítěte se jakékoli fyzické problémy vzniklé při narození mohou v těle změnit v bolestivé nebo omezující vzorce. Porušená regulace nervového systému může ovlivnit to, jak děti reagují na stres a problémy s pouty a připoutaností mohou mít dopad na pozdější vztahy.

Je mnohem snazší vyřešit tyto problémy s malým dítětem, než později se starším dítětem nebo dospělým, když se vzorce více zpevní.
Léčivými doteky k novému zrození: Ošetření porodního traumatu kraniosakrální terapií u dětí. Lenka Lorien Kolárová.


Jak může kraniosakrální terapie pomoci vašemu miminku?

Může řešit:
 • úzkostlivost dítěte
 • neklid
 • formování lebečních kostí
 • neutišitelný pláč
 • potíže se spánkem
 • zažívací problémy
 • koliky
 • dýchací problémy
 • strukturální problémy v těle dítěte po porodu kleštěmi 
 • nerovnováha v pohybovém aparátu dítěte
 • bonding, problémy s vazbou k matce
Také pomáhá při:
 • integraci náročného nebo „normálního“ porodu pro matku a dítě
 • podpoře předčasně narozených dětí
 • podpoře dětí s vývojovým zpožděním
U starších dětí se dá využít například při těchto potížích:
 • strukturální problémy, nerovnováha v držení těla dítěte
 • problémy s chováním
 • emocionální problémy
 • jakýkoli stres, který zbyl po narození
 • poruchy učení a vývojové opoždění
 • podpora dítěti v obtížných fázích vývoje
 • pomoc s rekonvalescencí po operaci nebo přípravou na operaci
 • problémy se spánkem
 • pomoc s autismem a jinými handicapy
Kdy by dítě mělo dostat kraniosakrální terapii a kolik sezení je potřeba? Optimální je co nejdříve po narození, ale s případnými problémy lze stále pracovat u starších miminek a dětí. Počet návštěv bude záviset na systému dítěte a na tom, jaké příznaky se objevují. Někdy se velké změny dosáhne během jednoho sezení, ale často to trvá několik sezení po určitou dobu.


Jak vypadá kraniosakrální terapie pro miminko?

Kraniosakrální terapie je velmi jemná a zahrnuje lehký kontakt rukou terapeuta s tělem dítěte, aby naslouchal jemným vnitřním rytmům. Terapeut může držet spodní část páteře, krk, břicho, hlavu miminka nebo jiná místa. Než začneme pracovat, je velmi důležité vytvořit pocit bezpečí pro vaše dítě. Pokud se vaše dítě nebude cítit bezpečně, bude v napětí a nebudeme moci pomoci nervové soustavě, aby se z tohoto stavu dostalo. Proto obvykle zahájíme sezení tak, že můžete své dítě držet a chvíli si s terapeutem povídat, proto aby s ním dítě navázalo kontakt. Terapeut se pak dítěte začne zlehka dotýkat, ať už sedí na vašem klíně, nebo je na masážním stole. Lehce položí ruce na tělo vašeho dítěte, na spodní část jeho páteře, krku, hlavy nebo břicha nebo na jiná místa. Pak naslouchá jemným vnitřním kranisakrálním rytmům v těle dítěte. Terapeut může také pracovat během toho, co dítě kojíte, když ho držíte nebo když spí. Kraniosakrální terapie bývá velmi uklidňující a miminko často během sezení usne.


Kraniosakrální terapie s dětmi staršími než kojenci

Kraniosakrální terapii lze provádět s dětmi všech věkových kategorií. Děti jsou obecně velmi citlivé a reagují velmi dobře na tento typ práce. Prvním důležitým bodem je vždy bezpečnost. Možná si terapeut začne hrát s dítětem nebo si promluví o věcech, které jsou pro něj důležité, aby s ním navázal vztah. Poté (v závislosti na věku vašeho dítěte) zjistíme, co je pro ně nejlepší. U mladších dětí (jako jsou batolata a děti předškolního věku) je většinou nechávám sedět na masážním stole, zatímco jim máma (nebo ten, kdo je s nimi) čte knížky nebo si hraje s hračkami. Můžeme si také udělat přestávky, aby se vaše dítě mohlo chvíli pohybovat. Některým starším dětem může stačit ležet na masážním stole při poslechu hudby nebo při čtení.

Jestli cítíte, že chcete pro své dítě kraniosakrální terapii využít, budu ráda, když mě kontaktujete.


Lenka Lorien Kolárová, duben 2022


Další články Lenky Lorien na Letacek.cz:
Výzva od redakce Letacek.cz
 1. Máte své zkušenosti s Kraniosakrální terapií (CST)? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
 2. Jestli sami pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.
 

Autorka článku: Lenka Lorien Kolárová
Jmenuji se Lenka Lorien a jako citlivý trauma terapeut pracuji již od roku 2011. Využívám všechny své bohaté znalosti a zkušenosti pro vytvoření účinné terapie klientovi na míru. Vyhledávají mě jak dospělí, tak rodiče se svými dětmi. Nejvíce se však věnuji maminkám, které mají za sebou těžký porod. Pracuji metodou kraniosakrální terapie, Somatic Experiencing, vizualizace. V neposlední řadě vedu klienta k jeho pozitivním zdrojům, což velmi urychluje celý léčivý proces.

Na rozdíl od klasické psychoterapie zahrnuji do své terapeutické práce i terapii tělesnou. Z mé zkušenosti pouhé „povídání“ a analytické rozebírání nestačí. Proto mám ráda i somatické přístupy jako je uvolňování pocitů, napětí a traumatu z nervového systému. K tomu používám dotyk, třesení a pohyb. Nervový systém se opět dostává do rovnováhy. 

*lecivydotek.cz  *lenkalorien.com  *lecenitraumatu.cz  *healingtrauma.eu *chamakayurveda.com

Komentáře

zatím žádný. Napište svůj komentář jako první - klikněte zde.

Tento článek je zařazen do kategorie Terapie.
Pro výpis všech článků pokračujte na hlavní stránku blogu.
Kromě článků na LetáčkuCZ najdete hlavně katalog kurzů, seminářů a akcí pro osobní růst různých pořadatelů v ČR (a zahraničí).

Vybrané akce

Akce Lenky Lorien Kolárové:
24.10. – 13.11.2024, 21 dnů
Panchakarma - očistný program v Indii. Goa. Podzim 2024. 2 nebo 3 týdny.
Lenka Lorien Kolárová - provází a zajišťuje překlad , Goa Indie
21.11. – 6.12.2024, 16 dnů
Magickým Rádžasthánem - cestovní pobyt
Lenka Lorien Kolárová - provází a zajišťuje překlad , Rádžasthán
24.2. – 16.3.2025, 21 dnů
Panchakarma - očistný program v Indii. Goa. 2 nebo 3 týdny. Jaro 2025.
Lenka Lorien Kolárová - provází a zajišťuje překlad , Goa Indie