Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).

Co je terapie somatického prožívání - Somatic Experiencing (SE), jak nám může pomoci s léčením traumatických prožitků, kdo ji vytvořil, jak vypadá sezení a další zajímavosti se dozvíte v článku od terapeutky Lenky Lorien Kolárové. Další z Letáčkové série článků o technikách osobního růstu.

Co je to Somatické prožívání, Somatic Experiencing® (SE™)

Terapie somatického prožívání je druh alternativní terapie zaměřené na pomoc lidem, kteří hledají uzdravení z traumatu

"Somatická terapie je navržena tak, aby pomohla jednotlivcům vyčistit mysl a napojit se na svá těla. A je užitečná, protože kombinuje všímavost, uzemňovací techniky a tradiční rozhovor, neboli verbální terapii. Přístupy somatické terapie mají za cíl řešit vaše fyzické i duševní zdraví současně, abyste mohli rychleji najít úlevu." Peter A.Levine

Terapeuti, kteří pracují s SE se opírají o fakt, že vnitřní pocity člověka ovlivňují jeho tělo a že traumatické zážitky způsobují dysfunkci v nervovém systému člověka a brání mu ve zpracování prožitku. Používají cvičení mysli a těla k uvolnění zadržovaného traumatu. Uvolněním těchto tělesných vjemů terapeut pracuje na léčení traumatu zevnitř. 


Jak technika vznikla? 

Foto: tvůrce SE Peter A.Levine
Somatic Experiencing® (SE™) je výsledkem více než 40-ti let pozorování, zkoumání a praxe amerického psychologa a biologického fyzika Dr. Petera A. Levina Ph.D., zaměřeného na práci s traumatem a stresem. Levine vypozoroval, že kořistní zvířata, jejichž životy jsou ve volné přírodě běžně ohroženy, se dokážou rychle zotavit fyzickým uvolněním energie, kterou nashromáždí během stresujících událostí. Lidé narozdíl od zvířat často potlačují tyto přirozené způsoby regulace nervového systému pocity studu a všudypřítomnými myšlenkami, soudy a strachy. Tímto potlačováním pak nemůže dojít k uvolnění stresové energie ze systému. Prostřednictvím metody SE terapeuti pracují na uvolnění stresu z těla. Cílem je pomoci lidem překročit místo, kde by mohli „uvíznout“ při zpracovávání traumatické události.


V čem se SE liší oproti ostatním metodám osobního růstu? 

SE je terapie, která se soustředí na propojení mysli a těla. Výraz „somatický“ znamená „týkající se těla“. Pomocí speciálních technik vám terapeut pomůže uvolnit jakékoli trauma, které se „uvěznilo“ ve vašem těle. Ačkoli je léčba spojení mysli a těla relativně novým konceptem v západní medicíně (na Západě se mysl a tělo často léčí odděleně), tento koncept je již dlouho uznáván ve východní medicíně a filozofiích.

Lze ji provádět jak v individuálním, tak ve skupinovém terapeutickém prostředí.

Tento typ traumatické terapie lze použít k řešení různých fyzických i psychických problémů.


Pro koho je SE vhodná? 

Dle mých zkušeností může somatickou terapii vyzkoušet každý člověk jako alternativu ke konvenční terapii rozhovorem. Žádné omezení nevidím. Terapie SE může být přínosem také pro ty, kteří po traumatickém zážitku vyzkoušeli tradičnější léčebné metody, ale nenašli u nich úspěch. Může jít například o léčbu fyzické bolesti, poruch trávení, problémů se spánkem a dalších zdravotních problémů. 

 Terapie se používá např. při těchto psychických a fyzických zdravotních problémech:
 • PTSD (post-traumatický syndrom)
 • Úzkost
 • Závislost
 • Smutek
 • Deprese
 • Stres
 • Chronická bolest
 • Poruchy trávení
 • Sexuální dysfunkce
Vzhledem ke svému zaměření na uzemnění a všímavost může být tato terapie účinnou možností pro každého, kdo chce získat více kontaktu se sebou samým a svými životními zkušenostmi. Mnoho lidí, kteří zažili trauma (zejména ti, kteří zažili fyzické trauma jako je domácí násilí nebo sexuální napadení), se mohou oddělit nebo odpojit od svého těla. Somatické prožívání jim pomáhá lépe si uvědomovat své vnitřní prožívání. Pomáhá léčit post-traumatický stres a účinky jiných duševních poruch. Tento typ terapie propojuje mysl a tělo. Umožňuje lidem znovu nastavit nervový systém a zabránit tomu, aby byl neustále posílán do nepořádku, když se spustí vzpomínky na trauma.
Tělo nezapomíná: Jak funguje léčba traumatu somatickým prožíváním. Lenka Lorien Kolárová.


Jak zhruba sezení probíhá?

V bezpečném prostředí, formou rozhovoru klienta s terapeutem. Terapeut využije menší množství "traumatického materiálu" a pozoruje klientovy fyzické reakce, jako je mělké dýchání nebo změna držení těla. Konečným cílem je pomoci lidem lépe si uvědomit své tělo a naučit se techniky somatické terapie k uvolnění fyzického napětí. 

Například tyto:
 • Dechová cvičení
 • Povědomí o pocitech v těle
 • Tělesná cvičení
 • Masáž
 • Zpomalování
 • Rozvíjení zdrojů
 • Budování hranic
 • Uzemňování
 • Taneční terapie
 • Uzemňovací cvičení
Klíčem je umožnit člověku vyvinout nové vzorce myšlení a chování, aby lépe reagoval na různé zkušenosti nebo emoce, když se objeví.


Kde mohou zájemci techniku SE vyzkoušet?

Somatická terapie je velmi oblíbenou terapiíí v ČR i v zahraničí. Také i díky tomu, že ji lze snadno integrovat do jiných psychoterapeutických a poradenských praktik. Klíčové je najít licencovaného a zkušeného odborníka na duševní zdraví s výcvikem v technikách somatické terapie. Je dobré mít na paměti, že nalezení terapeuta se správným vzděláním a zkušenostmi je pouze jedním kouskem skládačky; stejně tak je důležité najít terapeuta, s nímž se cítíte dobře a u kterého máte pocit, že rozumí vám a výzvám, které chcete překonat. V České Republice se například můžete inspirovat na stránkách Asociace Somatic Experiencing ČR, z.s. http://seasociace.cz/ 


Moje osobní zkušenost s technikou

Výcvik v somatickém prožívání mi pomáhá doplňovat mojí práci, protože pracuje s uvolňováním bloků v těle a pomáhá nastolovat nové zdroje. Tato metoda biologa P. Levina krásně navazuje na moji kraniosakrální praxi s tím rozdílem, že s klientem se pracuje hlavně verbálně, s orientací na pozitivní zdroje klienta. Terapie traumatu mi dává možnost, jak pracovat s klienty a s jejich fyzickými či citovými bolestmi. Líbí se mi, že právě zde se opět můžeme napojit na tělo a funkce nervového systému a ty pak pomocí různých nástrojů uvádět zpět do harmonického stavu. 
Práce s traumatem a terapie přijetím. Lenka Lorien Kolárová.

Věřím tomu, že mezi primární nástroje k uzdravení každého člověka patří dotek, pocit bezpečí a naslouchání. Lidský dotek a naplňování citových potřeb a být slyšen hraje pro každého v životě velmi důležitou úlohu. Dotek může druhé osobě také přinášet láskuplnou energii a pocit bezpečí a pro malé dítě je věcí naprosto základní. Právě tento vědomý dotek praktikuji v kraniosakrální terapii a pracuji jak s dospělými, tak i s nemluvňaty a jejich maminkami. Setkávám se s klienty, kteří uvízli ve svých raných traumatech, a právě úplné přijetí, naslouchání a citová podpora ze strany terapeuta jim může pomoci.


Resume

Somatické prožívání, známé také jako somatická prožitková terapie je formou alternativní terapie zaměřené na léčbu traumatu a poruch souvisejících se stresem, jako je PTSD, posttraumatická porucha. Primárním cílem SE je modifikovat neboli přepsat stresovou reakci související s traumatem. Tento typ terapie propojuje mysl a tělo člověka za účelem aplikace psychoterapie a terapie zaměřené na vnímání pocitů v těle během sezení.

Během sezení se pracuje s uvolňováním malého množství traumatického materiálu a pozorování klientových fyzických reakcí, které se mohou projevovat po traumatické události např. mělkým dýchání nebo změnou držení těla. Terapie se používá pro šoková traumata v krátkodobém horizontu a vývojová traumata jako doplněk k psychoterapii, která může trvat roky. Somatické prožívání se pokouší podpořit uvědomění a uvolnit fyzické napětí, které zůstává po traumatu.


Lenka Lorien Kolárová, únor 2022

 

Další odkazy a články Lenky Lorien na Letacek.cz:
Výzva od redakce Letacek.cz
 1. Máte své zkušenosti se Somatickým prožíváním (SE)? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
 2. Jestli sami pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.

Autorka článku: Lenka Lorien Kolárová
Jmenuji se Lenka Lorien a jako citlivý trauma terapeut pracuji již od roku 2011. Využívám všechny své bohaté znalosti a zkušenosti pro vytvoření účinné terapie klientovi na míru. Vyhledávají mě jak dospělí, tak rodiče se svými dětmi. Nejvíce se však věnuji maminkám, které mají za sebou těžký porod. Pracuji metodou kraniosakrální terapie, Somatic Experiencing, vizualizace. V neposlední řadě vedu klienta k jeho pozitivním zdrojům, což velmi urychluje celý léčivý proces.

Na rozdíl od klasické psychoterapie zahrnuji do své terapeutické práce i terapii tělesnou. Z mé zkušenosti pouhé „povídání“ a analytické rozebírání nestačí. Proto mám ráda i somatické přístupy jako je uvolňování pocitů, napětí a traumatu z nervového systému. K tomu používám dotyk, třesení a pohyb. Nervový systém se opět dostává do rovnováhy. 

*lecivydotek.cz  *lenkalorien.com  *lecenitraumatu.cz  *healingtrauma.eu *chamakayurveda.com

Komentáře

Eva: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Byla jsem u Lenky a bylo to po všech stránkách moc fajn…
21.2.2022 15:12
Magdaléna Januševská Polanská: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Evo, děkujeme za komentář! Správný člověk na správném m…
23.2.2022 07:43
P.K.: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Pri lecivem dotyku ,clovek super zrelaxuje a dobije bat…
22.2.2022 19:12
Magdaléna Januševská Polanská: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Plně s Vámi souhlasím a děkuji za komentář! Magdaléna J…
23.2.2022 07:44
Josef Škeřík : RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Ahojte. Lenička má dar a je z ní cítit, že ji to opravd…
22.2.2022 19:26
Magdaléna Januševská Polanská: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Josefe, děkujeme za komentář a moc pěknou referenci! Kr…
23.2.2022 07:54
Lenka Lorien: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Jsem moc ráda že jsem mohla v tomto článku osvětlit pri…
23.2.2022 08:32
Magdaléna Januševská Polanská: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Lenko, i my velmi děkujeme! Super počin
2.3.2022 12:29
Irene: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
I have been doing somatic experience with Lenka for the…
23.2.2022 10:51
Magdaléna Januševská Polanská: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Dear Irene! Thank you for your sharing and recommendati…
2.3.2022 12:32
Petra Ječmenová: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Lenku jsem vyhledala minulý rok z důvodu traumatického …
7.4.2022 11:59
Magdaléna JP: RE: Somatické prožívání. Somatic experiencing® (SE™).
Dobrý den, Petro, děkujeme za sdílení Vašich zkušeností…
8.4.2022 17:46

Tento článek je zařazen do kategorie Terapie.
Pro výpis všech článků pokračujte na hlavní stránku blogu.
Kromě článků na LetáčkuCZ najdete hlavně katalog kurzů, seminářů a akcí pro osobní růst různých pořadatelů v ČR (a zahraničí).

Vybrané akce

Akce Lenky Lorien Kolárové:
24.10. – 13.11.2024, 21 dnů
Panchakarma - očistný program v Indii. Goa. Podzim 2024. 2 nebo 3 týdny.
Lenka Lorien Kolárová - provází a zajišťuje překlad , Goa Indie
21.11. – 6.12.2024, 16 dnů
Magickým Rádžasthánem - cestovní pobyt
Lenka Lorien Kolárová - provází a zajišťuje překlad , Rádžasthán
24.2. – 16.3.2025, 21 dnů
Panchakarma - očistný program v Indii. Goa. 2 nebo 3 týdny. Jaro 2025.
Lenka Lorien Kolárová - provází a zajišťuje překlad , Goa Indie