Individuální konzultace Seznam všech nabídek.

Kvantová regresní terapie - Mgr. Andrea Repíková

Regresní terapie je terapeutická technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace či strachy a blokace v různých oblastech.

Kvantová regresní terapie pomáhá zpracovat a vyrovnat se s těmito negativními vlivy na přítomnost.

Pomocí kvantové regresní terapie může klient najít i odpovědi na otázku o smyslu jeho života, jeho lekcích zde, co se má v tomto životě naučit, jaké má schopnosti a talenty, klient může získat zcela nový pohled na situace, ve kterých se nachází a přinést vysvětlení jeho problémů v nových souvislostech. Během terapie mu může být také umožněno zjistit informace o širších souvislostech života a existence vůbec, života po smrti a jiné skryté pravdy.

Více informací zde: https://www.kvantovaregresniterapie.cz/

Kvalifikace a zkušenosti

Individuální práci s klientem v oblasti osobního rozvoje a terapie se věnuji od roku 2014.

Znalosti jsem získala prostřednictvím studia na UJAK, PVŠPS a Univerzitě Karlově v Praze, praktické zkušenosti jsem získávala prostřednictvím metod pro osobní rozvoj (NLP, koučink, workshopy na různá témata, profesní poradenství, aj.) a alternativních způsobů terapie (EFT, konstelace, regresní terapie).

Vzdělání a praktický výcvik :
2003 - 2008 Andragogika, UJAK
2007 - 2008 Psychologie, UK, Filozofická fakulta, CŽV
2009 - 2019 Arteterapie, Autogenní trénink, Pohyb v psychoterapii, Řízená meditace, Hypnoterapie, Zbavení se minulosti, Zvládání stresu, Neurolingvistické programování, EFT, Význam snů, aj.
2013 - 2014 Specifický výcvik pro kouče, Masarykův institut ČVUT
2018 Kvantová regresní terapie Dolores Cannon, Libor Smetana
2018- 2019 Konstelace na téma rodina, zdraví, partnerské vztahy, karmické vztahy
2018 - 2021 Psychosociální studia, PVŠPSS


 Cena za hodinu: od 500,00 Kč — do 2 500,00 Kč
 Terapie
 Sebepoznání
 Praha
 Střední Čechy
 kvantovaregresniterapie
 regrese
 regresniterapie

Poslední aktualizace: 23.7.2020